ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה עין הים
עין גדי
140
5
1,580,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126
5
2,090,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
150
5
2,390,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
143
5
1,755,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
145
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
150
5
2,390,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
126
5
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
140
5
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
109
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
130
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 9
110
5
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
123
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
126
5
חדרה עין הים
הצוקים 1
135
5
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
130
5
2,070,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 10
130
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
132
5
1,610,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
130
5
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
132
5
1,675,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120
5
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
123
5
1,810,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
112
5
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
116
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
400
5
3,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
123
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
130
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
140
5
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 99
150
5
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
128
5
1,960,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
124
5
1,860,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 40
130
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
125
5
2,390,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
125
5
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
116
5
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
130
5
2,485,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
127
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
136
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 18
140
5
2,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
120
5
2,300,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
127
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
120
5
2,300,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
130
5
2,370,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
12
5
1,800,030 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
190
5
4,999,999 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120
5
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
141
5
1,620,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127
5
2,600,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
150
5
1,770,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127
5
1,870,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120
5
2,290,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
130
5
2,340,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
117
5
חדרה עין הים
ערוגות הבושם 14
500
5
3,890,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117
5
1,990,000 ₪