ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה עין הים
אדני פז 50
126 מר
5
1,870,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
125 מר
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
127 מר
5
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
143 מר
5
1,740,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
270 מר
5
3,300,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
150 מר
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
132 מר
5
1,675,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130 מר
5
1,720,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
127 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
140 מר
5
1,900,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
127 מר
5
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
112 מר
5
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
400 מר
5
3,300,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
116 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
400 מר
5
3,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
128 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
125 מר
5
חדרה עין הים
עין גדי 6
12 מר
5
1,685,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
123 מר
5
2,020,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
122 מר
5
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
123 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
130 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
140 מר
5
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 99
150 מר
5
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
138 מר
5
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
116 מר
5
1,680,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
185 מר
5
4,200,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 12
138 מר
5
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
141 מר
5
1,730,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
125 מר
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
128 מר
5
2,120,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
1,695,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 15
400 מר
5
3,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
128 מר
5
1,930,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
132 מר
5
2,015,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
2,080,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
127 מר
5
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
135 מר
5
1,999,999 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,580,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
126 מר
5
1,920,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
1 מר
5
2,700,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
138 מר
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
150 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
123 מר
5
2,180,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
130 מר
5
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
111 מר
5
1,570,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
140 מר
5
חדרה עין הים
אדני פז
188 מר
5
3,600,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
138 מר
5
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
130 מר
5
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
135 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
120 מר
5
1,580,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
129 מר
5
1,730,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
126 מר
5
1,920,000 ₪