ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה עין הים
עין גדי 4
119 מר
4
1,720,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
111 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
14 מר
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
125 מר
4
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
122 מר
4
1,820,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125 מר
4
1,720,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 6
100 מר
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
95 מר
4
1,699,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
110 מר
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
4
1,560,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
109 מר
4
1,729,999 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120 מר
4
1,900,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
120 מר
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
108 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115 מר
4
2,250,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
108 מר
4
2,200,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
125 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
115 מר
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110 מר
4
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
105 מר
4
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
108 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
140 מר
4
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
107 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
127 מר
4
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
107 מר
4
1,550,001 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
12 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
110 מר
4
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 15
115 מר
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
108 מר
4
1,549,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
108 מר
4
1,549,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
125 מר
4
1,790,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
132 מר
4
1,540,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
112 מר
4
1,540,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
115 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 6
110 מר
4
1,570,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
115 מר
4
1,580,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
1 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117 מר
4
2,350,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
2,030,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
101 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
115 מר
4
1,820,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
120 מר
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130 מר
4
1,820,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
16 מר
4
1,800,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120 מר
4
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
122 מר
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
111 מר
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
140 מר
4
1,750,000 ₪