ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה עין הים
עין גדי 4
119
4
1,720,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
111
4
1,600,000 ₪
חדרה עין הים
עין הים
110
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
110
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
110
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 14
100
4
1,500,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110
4
1,500,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
112
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
12
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130
4
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110
4
1,500,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
110
4
1,640,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
122
4
1,820,000 ₪
חדרה עין הים
ערוגות הבושם
4
2,750,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125
4
1,720,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125
4
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100
4
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
122
4
1,890,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
12
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים 20
110
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 6
100
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
12
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110
4
1,490,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
93
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
107
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 7
120
4
2,080,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110
4
1,490,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
110
4
1,520,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
130
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 5
106
4
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
106
4
1,780,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
111
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
100
4
1,450,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
112
4
1,700,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
117
4
1,350,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
120
4
1,470,000 ₪
חדרה עין הים
חגווי סלע 16
90
4
600,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
95
4
1,699,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
125
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
110
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
110
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120
4
1,560,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
109
4
1,729,999 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
120
4
1,900,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
120
4
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
109
4
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115
4
2,050,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
141
4
2,450,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
108
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
140
4
1,660,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
115
4
2,250,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
116
4
1,870,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
108
4
2,200,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
100
4
1,590,000 ₪