ארכיון מודעות דירות למכירה

חדרה עין הים
ערוגות הבושם 2
410 מר
8
3,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 44
112 מר
5
1,590,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 1
4000 מר
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
400 מר
5
3,300,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
117 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
116 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
125 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
125 מר
4
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
115 מר
4
1,530,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
400 מר
5
3,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 46
128 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
116 מר
4.5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
110 מר
4
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
105 מר
4
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
125 מר
5
חדרה עין הים
עין גדי 6
12 מר
5
1,685,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 48
130 מר
5
2,150,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון 22
108 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
123 מר
5
2,020,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
100 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 1
140 מר
4
2,000,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
122 מר
5
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
123 מר
5
1,950,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
130 מר
5
1,850,000 ₪
חדרה עין הים
הצוקים
140 מר
5
2,100,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
107 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 5
138 מר
5
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
116 מר
5
1,680,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי 4
185 מר
5
4,200,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני 12
138 מר
5
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 42
127 מר
4
חדרה עין הים
אפיקי מים 1
400 מר
6
4,000,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
141 מר
5
1,730,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
107 מר
4
1,550,001 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
120 מר
5
1,695,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
2,080,000 ₪
חדרה עין הים
אפיקי מים
400 מר
8
3,500,000 ₪
חדרה עין הים
גבעת הלבונה
400 מר
2,500,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
135 מר
5
1,999,999 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
130 מר
5
1,580,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז 50
126 מר
5
1,920,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
138 מר
5
1,650,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
112 מר
4
1,540,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
115 מר
4
1,630,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
115 מר
4
1,580,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
1 מר
4
1,550,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
132 מר
4.5
1,760,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
123 מר
5
2,180,000 ₪
חדרה עין הים
עין גדי
110 מר
4
2,030,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
188 מר
5
3,600,000 ₪
חדרה עין הים
גבעת הלבונה
400 מר
חדרה עין הים
עין גדי
138 מר
5
1,690,000 ₪
חדרה עין הים
ארזי הלבנון
130 מר
5
2,400,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
135 מר
5
1,750,000 ₪
חדרה עין הים
אדני פז
129 מר
5
1,730,000 ₪
חדרה עין הים
הקינמון
300 מר
6.5
3,050,000 ₪
חדרה עין הים
חוט השני
120 מר
4
1,850,000 ₪