ארכיון מודעות דירות למכירה

הרצליה יד התשעה
הרי הגולן 9
130 מר
5
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
54 מר
3
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
65 מר
3
1,190,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
65 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מרזוק
80 מר
3
הרצליה יד התשעה
רביבים
85 מר
4
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3
1,495,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן
70 מר
3
1,600,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 22
67 מר
3
1,560,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
55 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
50 מר
3
1,465,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר סיני
50 מר
2.5
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן
80 מר
4
1,470,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק
68 מר
3
1,385,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן
45 מר
2
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 24
55 מר
3
1,685,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 36
45 מר
3
הרצליה יד התשעה
הר שומרון 3
64 מר
3
1,540,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר סיני 2 כניסה:ב
40 מר
2
1,625,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן 11
70 מר
3
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
72 מר
3
הרצליה יד התשעה
הבשן
47 מר
2
1,395,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק
75 מר
3
1,590,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
50 מר
3
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
60 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
67 מר
3
1,570,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק 14
75 מר
3
1,580,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן
75 מר
3
1,600,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר עצמון 14
60 מר
3
1,680,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 100
85 מר
5
1,850,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן
55 מר
2
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן
50 מר
2.5
1,390,000 ₪
הרצליה יד התשעה
דן שומרון 13
120 מר
5
3,290,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו
60 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו
72 מר
3
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
64 מר
3
1,480,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
50 מר
3
1,530,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק
80 מר
3
1,480,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו 16
130 מר
5
3,190,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 34
1 מר
3
1,400,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק
75 מר
3
1,480,000 ₪
הרצליה יד התשעה
דן שומרון 13
137 מר
5
4,500,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 14
75 מר
3.5
1,595,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו
70 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
72 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 24
60 מר
3
1,479,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
60 מר
3
1,690,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
70 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
70 מר
3
1,550,000 ₪
הרצליה יד התשעה
מעפילי מרוקו
80 מר
4
1,750,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
70 מר
3
1,570,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק 10
75 מר
3
1,650,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הר שומרון
64 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
משה מרזוק 14 14
72 מר
3.5
1,580,000 ₪
הרצליה יד התשעה
רביבים
55 מר
3
1,570,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
70 מר
3
1,490,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו
72 מר
3
1,485,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הרי הגולן 20
50 מר
2
1,420,000 ₪
הרצליה יד התשעה
הבשן
60 מר
3
1,750,000 ₪
הרצליה יד התשעה
א.ל. זיסו 22
67 מר
3
1,480,000 ₪