ארכיון מודעות דירות למכירה

בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
חי''ש 3
120 מר
5
2,100,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,130,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 27
120 מר
5
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
קלויזנר
131 מר
5
2,588,760 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,130,000 ₪
בת ים בית וגן
 
140 מר
5
בת ים בית וגן
ההגנה
5
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 31
105 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 30
121 מר
5
2,900,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,000,030 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,070,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
240 מר
5
2,070,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
120 מר
5
3,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
300 מר
5
2,900,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
115 מר
5
2,185,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 31
105 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 25
130 מר
5
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
93 מר
5
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 17
120 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
126 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
135 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 5
115 מר
5
1,790,000 ₪