ארכיון מודעות דירות למכירה

בת ים בית וגן
ההגנה
82 מר
3
1,180,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 15
90 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 23
100 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
930,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 2
74 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 12
70 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
90 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
78 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
הבריגדה
80 מר
3
1,160,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 26
70 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
80 מר
3
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 8
75 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 17
90 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
80 מר
3
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
117 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 7
89 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 17
90 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
80 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
100 מר
3
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 35
85 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 00
90 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
75 מר
3
1,230,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 12
70 מר
3
1,000,150 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
93 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
3
920,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 35
78 מר
3
בת ים בית וגן
דניאל
85 מר
3
1,050,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 35
85 מר
3
1,100,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
74 מר
3
1,399,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
76 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
בת ים בית וגן
אתרוג 2
90 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
60 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 00
75 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 4
70 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
80 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 99
95 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 8
75 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,270,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
65 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 8
75 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
82 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 58
85 מר
3
בת ים בית וגן
דניאל
62 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 17
70 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 33
80 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 8
93 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 21
75 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
90 מר
3
1,560,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
92 מר
3
1,699,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
62 מר
3
1,340,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
90 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
100 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
85 מר
3
3,800 ₪
בת ים בית וגן
רימון
80 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 10
70 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 7
60 מר
3
1,400,000 ₪