ארכיון מודעות דירות למכירה

בת ים צפון מערב
ירושלים
75
3.5
1,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 99
80
3.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 67
100
3.5
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 75
105
3.5
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
90
3.5
1,880,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים
85
3.5
1,470,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב 12
83
3.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 37
80
3.5
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 25
75
3.5
1,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 00
82
3.5
1,480,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 52
89
3.5
1,420,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
110
3.5
2,000,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 52
89
3.5
1,420,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב''ם 6
80
3.5
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב
90
3.5
1,340,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 11
75
3.5
1,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
העצמאות
95
3.5
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 79
78
3.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 40
90
3.5
1,420,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
85
3.5
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 54
80
3.5
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 11א
70
3.5
1,370,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
110
3.5
1,370,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 61
115
3.5
2,640,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
86
3.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
90
3.5
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
200
3.5
1,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 22
92
3.5
1,279,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
193
3.5
1,820,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 23
82
3.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 39
93
3.5
1,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
142
3.5
1,680,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 46
95
3.5
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
88
3.5
1,470,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 56
90
3.5
1,285,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 40
78
3.5
1,700,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 10
94
3.5
1,580,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 33
86
3.5
1,700,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 33
86
3.5
1,720,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
95
3.5
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב
78
3.5
1,320,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים 9
92
3.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 1
85
3.5
1,540,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100
3.5
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
73
3.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100
3.5
1,480,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
95
3.5
1,850,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
88
3.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 34
85
3.5
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
סמטת הראשונים 6
80
3.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
חנה סנש
90
3.5
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100
3.5
1,525,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 75
98
3.5
1,565,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים 13
83
3.5
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
100
3.5
1,270,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים
90
3.5
1,630,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 67 67
100
3.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
84
3.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב 2 2
70
3.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
העצמאות
88
3.5
1,680,000 ₪