ארכיון מודעות דירות למכירה

חיפה הדר הכרמל
הקישון 12
30
1.5
335,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
30
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
35
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47
30
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
30
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
37
1.5
188,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
30
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
35
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
35
1.5
80,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון
30
1.5
315,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
35
1.5
80,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47 47
35
1.5
65,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
י.ל. פרץ
37
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון 12
30
1.5
295,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 21
45
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
22
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 70
30
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35
1.5
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 21
45
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 20
22
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 16
30
1.5
470,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 16
30
1.5
470,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון 7
37
1.5
433,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 8
30
1.5
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
26
1.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
60
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לבונטין
27
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
1.5
600,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
40
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
45
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
25
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג דרום 4
25
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת שפירא 3
39
1.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 66
50
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 62
30
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 37
30
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 5
50
1.5
496,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג דרום 4
25
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אחד העם
35
1.5
395,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
31
1.5
360,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 37
24
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
25
1.5
365,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לבונטין 11
27
1.5
280,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל''ו
36
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הקישון
35
1.5
295,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 38
30
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף
40
1.5
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
25
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 66
49
1.5
459,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 8
44
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג
40
1.5
390,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
32
1.5
368,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
40
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35
1.5
470,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
30
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
גדעון
46
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 49
35
1.5
180,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפרעם
45
1.5
390,000 ₪