ארכיון מודעות דירות למכירה

חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 21
45 מר
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 20
22 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
30 מר
1.5
575,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
22 מר
1.5
215,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 36
35 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 16
25 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
358,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל''ג 21
32 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
35 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
30 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל
26 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 35
40 מר
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 27
40 מר
1.5
565,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35 מר
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 8
30 מר
1.5
495,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
45 מר
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת שפירא 3
39 מר
1.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 38
30 מר
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 66
49 מר
1.5
459,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי 21
45 מר
1.5
510,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 4
30 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 45
30 מר
1.5
395,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35 מר
1.5
485,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
32 מר
1.5
368,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35 מר
1.5
470,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר
30 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 49
35 מר
1.5
180,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג
32 מר
1.5
368,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
30 מר
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
40 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
35 מר
1.5
345,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47
38 מר
1.5
150,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
השלום
45 מר
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
35 מר
1.5
465,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 47
38 מר
1.5
150,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
דניאל
30 מר
1.5
310,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
35 מר
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
40 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ירושלים
35 מר
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
25 מר
1.5
299,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא 30
22 מר
1.5
270,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפרעם 3
60 מר
1.5
570,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
33 מר
1.5
250,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה 22
30 מר
1.5
515,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פנת שפירא
40 מר
1.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת שפירא 3
40 מר
1.5
520,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
40 מר
1.5
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
30 מר
1.5
285,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
30 מר
1.5
285,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
40 מר
1.5
650,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מסדה
45 מר
1.5
630,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
40 מר
1.5
470,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
25 מר
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
30 מר
1.5
375,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
38 מר
1.5
300,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שדרות הציונות 41
38 מר
1.5
100,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אחד העם 5
30 מר
1.5
545,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ 52
23 מר
1.5
360,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
28 מר
1.5
340,000 ₪