ארכיון נדלן להשכרה

70 מודעות
(עמוד 1 מתוך 2)


אשלים

דרך האתרוג 00

35 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

אשלים

דרך האתרוג 38

50 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך התמר 1

50 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

אשלים

דרך האתרוג 38

50 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך התאנה 3

50 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

אשלים

דרך האתרוג 555

55 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך האלה 118

35 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

אשלים

דרך התאנה 7

60 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך התאנה 11

50 מ"ר
2 חד'
3,500 ₪

אשלים

דרך האתרוג 59

47 מ"ר
2 חד'
2,700 ₪

אשלים

דרך התמר 5

55 מ"ר
2 חד'
400 ₪

אשלים

דרך האתרוג 35

40 מ"ר
2 חד'
2,900 ₪

אשלים

דרך האתרוג 35

40 מ"ר
2 חד'
2,300 ₪

אשלים

דרך האורן 7

60 מ"ר
2 חד'
252 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

85 מ"ר
2 חד'
1,700 ₪

אשלים

דרך האשל 1

80 מ"ר
2 חד'
2,200 ₪

אשלים

דרך האורן 1

60 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך האתרוג 1

190 מ"ר
2 חד'
2,400 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

90 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך התאנה 1

50 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך התמר 1

40 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך האתרוג 1

160 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך האשל 1

40 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך התמר 1

45 מ"ר
2 חד'
2,300 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

50 מ"ר
2 חד'
2,800 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

50 מ"ר
2 חד'
2,800 ₪

אשלים

דרך האורן 1

50 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך האתרוג 53

150 מ"ר
2 חד'
1,700 ₪

אשלים

דרך האשל 1

50 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

50 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

40 מ"ר
2 חד'
2,400 ₪

אשלים

דרך האשל 1

40 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

אשלים

דרך האתרוג 38

50 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך האתרוג 38

50 מ"ר
2 חד'
 

אשלים

דרך התמר 1

30 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך האתרוג 59

50 מ"ר
2 חד'
3,000 ₪

אשלים

דרך האתרוג 1

40 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

אשלים

דרך האתרוג 53

40 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

אשלים

דרך האתרוג 59

45 מ"ר
2 חד'
3,000 ₪

אשלים

דרך האתרוג

50 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך האתרוג 38

50 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

אשלים

דרך התמר 1

50 מ"ר
2 חד'
2,700 ₪

אשלים

דרך האתרוג 59

45 מ"ר
2 חד'
3,000 ₪

אשלים

דרך האשל 1

40 מ"ר
2 חד'
2,200 ₪

אשלים

דרך האלה 1

35 מ"ר
2 חד'
1,600 ₪

אשלים

דרך האורן 1

50 מ"ר
2 חד'
2,600 ₪

אשלים

דרך התמר 1

45 מ"ר
2 חד'
2,250 ₪

אשלים

דרך התמר 1

45 מ"ר
2 חד'
2,250 ₪