ארכיון נדלן להשכרה

917 מודעות
(עמוד 9 מתוך 20)


גני תקווה ישמח משה

הרמה 29

75 מ"ר
3 חד'
3,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 43

78 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

4.5 חד'
8,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 12

110 מ"ר
4 חד'
4,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 57

74 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 19

80 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הגליל 72

60 מ"ר
3 חד'
4,100 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 3

65 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

135 מ"ר
4.5 חד'
8,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 15

84 מ"ר
3.5 חד'
3,450 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 29

80 מ"ר
3 חד'
3,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 6

100 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 47

70 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

90 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 57

93 מ"ר
4 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הגליל 72

70 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 77

100 מ"ר
4 חד'
4,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 55

70 מ"ר
3 חד'
3,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 51

74 מ"ר
3 חד'
3,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 57

74 מ"ר
3 חד'
3,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 31

120 מ"ר
4 חד'
1,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 1

115 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 11

85 מ"ר
3 חד'
3,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 45

70 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 35

70 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 33

60 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 47

80 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 7

74 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

עין גנים 30

88 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

85 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 3

120 מ"ר
4.5 חד'
5,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 6

100 מ"ר
4 חד'
5,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 6

100 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 53

80 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 30

230 מ"ר
5 חד'
7,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 49

86 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 30

230 מ"ר
6 חד'
7,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 5

155 מ"ר
5 חד'
6,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 8

96 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 53

75 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 1

130 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 47

64 מ"ר
3 חד'
3,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 1

75 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 1

115 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

עין גנים 30

88 מ"ר
3 חד'
3,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 29

70 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

גני תקווה

110 מ"ר
5 חד'
6,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 6

100 מ"ר
3 חד'
4,900 ₪