ארכיון נדלן להשכרה

917 מודעות
(עמוד 6 מתוך 20)


גני תקווה ישמח משה

התבור 3

130 מ"ר
4.5 חד'
5,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 1 1

120 מ"ר
4 חד'
5,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור

120 מ"ר
 

גני תקווה ישמח משה

הרמה

117 מ"ר
3.5 חד'
5,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

117 מ"ר
 

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 51 51

76 מ"ר
 

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 51

76 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

65 מ"ר
 

גני תקווה ישמח משה

הרמה 19 19

75 מ"ר
 

גני תקווה ישמח משה

הרמה 49

70 מ"ר
3 חד'
4,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 35

65 מ"ר
3 חד'
3,850 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 65

186 מ"ר
5 חד'
5,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 2

125 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 17

85 מ"ר
3 חד'
3,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

עין גנים 26

150 מ"ר
5 חד'
4,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 13

157 מ"ר
5 חד'
6,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 4

110 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 47

80 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 83

120 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 61

58 מ"ר
3 חד'
3,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

עין גנים 26

100 מ"ר
4.5 חד'
4,450 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 13

70 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 53

76 מ"ר
3 חד'
3,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 49

75 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הגליל 76

75 מ"ר
3 חד'
4,250 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 4

100 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 13

70 מ"ר
3 חד'
3,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 51

75 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 9

160 מ"ר
5 חד'
6,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 61

62 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 61

76 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 6

125 מ"ר
4 חד'
6,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הגליל 72

65 מ"ר
3 חד'
3,450 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 13

70 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 1

130 מ"ר
5 חד'
7,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

עין גנים 28

81 מ"ר
3 חד'
3,650 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 51

90 מ"ר
4 חד'
4,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 49

70 מ"ר
3 חד'
3,650 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 27

80 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 27

110 מ"ר
4.5 חד'
4,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 29

80 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 77

110 מ"ר
4.5 חד'
4,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 51

70 מ"ר
3 חד'
3,750 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 83

130 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 61

62 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

גני תקווה

90 מ"ר
3 חד'
6,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

גני תקווה

120 מ"ר
4 חד'
9,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 45

68 מ"ר
3 חד'
4,300 ₪