ארכיון נדלן להשכרה

917 מודעות
(עמוד 1 מתוך 20)


גני תקווה ישמח משה

הרמה 27

74 מ"ר
3 חד'
3,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 63

70 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 75

113 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 8

120 מ"ר
4 חד'
6,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 53

85 מ"ר
3 חד'
4,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 8

85 מ"ר
3 חד'
6,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 75

110 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 37

70 מ"ר
3 חד'
4,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 4

110 מ"ר
4 חד'
7,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 65

150 מ"ר
4.5 חד'
5,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 8

90 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 59

85 מ"ר
3 חד'
4,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 37

70 מ"ר
3 חד'
4,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 73

90 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 67

72 מ"ר
3 חד'
4,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 6

120 מ"ר
4 חד'
4,250 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 4

125 מ"ר
4 חד'
6,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 73

110 מ"ר
4.5 חד'
5,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 83

90 מ"ר
4 חד'
4,650 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 55

75 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 13

72 מ"ר
3.5 חד'
4,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 6

120 מ"ר
4 חד'
5,400 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 9

110 מ"ר
3.5 חד'
6,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 4

110 מ"ר
4 חד'
6,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 83

90 מ"ר
4 חד'
4,425 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 1

100 מ"ר
3 חד'
6,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

85 מ"ר
3 חד'
4,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 63

85 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרי יהודה 49

90 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 6

110 מ"ר
4 חד'
5,250 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 77

30 מ"ר
1.5 חד'
3,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 8

132 מ"ר
4 חד'
6,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 81

110 מ"ר
4 חד'
4,190 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 55

80 מ"ר
3 חד'
5,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 59

75 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 39

75 מ"ר
3 חד'
4,600 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה

85 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 8

132 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

גני תקווה ישמח משה

התבור 2

139 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 13

74 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 4

115 מ"ר
4 חד'
6,300 ₪

גני תקווה ישמח משה

עין גנים 32

90 מ"ר
3 חד'
3,900 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 29

70 מ"ר
3 חד'
4,850 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 25

85 מ"ר
3 חד'
3,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 83

115 מ"ר
4 חד'
4,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 53

78 מ"ר
3 חד'
3,750 ₪

גני תקווה ישמח משה

גני תקווה

145 מ"ר
5 חד'
6,800 ₪

גני תקווה ישמח משה

הרמה 71

80 מ"ר
3 חד'
4,600 ₪