ארכיון נדלן להשכרה

536 מודעות
(עמוד 1 מתוך 12)


נהריה טרומפלדור

שביל מבצע יונתן 1

90 מ"ר
3 חד'
3,600 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 6

70 מ"ר
3 חד'
2,600 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 13

70 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 49

60 מ"ר
3 חד'
2,700 ₪

נהריה טרומפלדור

טרומפלדור 31

70 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 41

65 מ"ר
3 חד'
2,700 ₪

נהריה טרומפלדור

תל חי 47

60 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 6

45 מ"ר
3 חד'
2,300 ₪

נהריה טרומפלדור

טרומפלדור 1

70 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

טרומפלדור 50

60 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 16

50 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 41

67 מ"ר
3 חד'
2,850 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 16

50 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

תל חי 45

65 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 11

65 מ"ר
3 חד'
2,700 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 1

65 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 20

55 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 1

40 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

שביל מבצע יונתן 1

92 מ"ר
3 חד'
4,250 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 48

55 מ"ר
3 חד'
2,200 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 45

60 מ"ר
3 חד'
2,700 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 57

60 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 6

47 מ"ר
3 חד'
2,300 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 28

45 מ"ר
3 חד'
2,700 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 57

60 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 35

56 מ"ר
3 חד'
2,500 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 39

52 מ"ר
3 חד'
2,500 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 37

50 מ"ר
3 חד'
2,870 ₪

נהריה טרומפלדור

הל"ה 8

90 מ"ר
3 חד'
2,900 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 39

55 מ"ר
3 חד'
2,400 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 37

55 מ"ר
3 חד'
2,850 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 55

55 מ"ר
3 חד'
2,650 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 12

50 מ"ר
3 חד'
2,550 ₪

נהריה טרומפלדור

שביל גוש עציון 1

70 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 50

64 מ"ר
3 חד'
2,750 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 4

60 מ"ר
3 חד'
2,400 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 101

82 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 55

60 מ"ר
3 חד'
2,900 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 12

50 מ"ר
3 חד'
2,550 ₪

נהריה טרומפלדור

טרומפלדור 1

48 מ"ר
3 חד'
2,900 ₪

נהריה טרומפלדור

טרומפלדור 31

70 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 15

50 מ"ר
3 חד'
2,300 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 12

50 מ"ר
3 חד'
2,500 ₪

נהריה טרומפלדור

שביל גוש עציון 1

60 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

נהריה טרומפלדור

טרומפלדור 22

55 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

נהריה טרומפלדור

יהודה המכבי 10

60 מ"ר
3 חד'
2,300 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 43

50 מ"ר
3 חד'
2,000 ₪

נהריה טרומפלדור

החלוץ 58

75 מ"ר
3 חד'
2,650 ₪