ארכיון נדלן להשכרה

1,199 מודעות
(עמוד 1 מתוך 25)


ראשון לציון נחלת יהודה

רחביה אופק 22

80 מ"ר
2 חד'
4,500 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אברהם וינברג 43

40 מ"ר
2 חד'
3,600 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יצחק איגו ולד 45

70 מ"ר
2 חד'
4,200 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

עמירן מידן 7

50 מ"ר
2 חד'
3,800 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

משעול משה ובנימין 4

50 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

רחביה אופק 2

58 מ"ר
2 חד'
4,350 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יצחק איגו ולד 16

40 מ"ר
2 חד'
4,300 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יצחק איגו ולד 45

68 מ"ר
2 חד'
4,200 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

העצמאות 21

25 מ"ר
2 חד'
3,100 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

נועם לאונר 7

50 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אברהם וינברג 45

50 מ"ר
2 חד'
3,600 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

הרב אברהם מאיר יעקובוביץ 18

40 מ"ר
2 חד'
4,500 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

סעדיה ויוסף בשארי 6

65 מ"ר
2 חד'
4,150 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

נועם לאונר 5

55 מ"ר
2 חד'
3,900 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יצחק איגו ולד 1

50 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

גיבורי ישראל 1

50 מ"ר
2 חד'
2,800 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

משה גבין 53

45 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

מוליק איל 15

45 מ"ר
2 חד'
3,700 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אלישע כהן 15

50 מ"ר
2 חד'
3,700 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

לוז 43

45 מ"ר
2 חד'
2,700 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אלתר דוד הכהן 10

46 מ"ר
2 חד'
3,400 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יוסף וריסיה ליבין 1

70 מ"ר
2 חד'
4,300 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

התמר 21

40 מ"ר
2 חד'
3,300 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

המורה אברהם 4

40 מ"ר
2 חד'
3,500 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יצחק איגו ולד 1

45 מ"ר
2 חד'
3,800 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יצחק איגו ולד 54

50 מ"ר
2 חד'
3,500 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

נועם לאונר 57

40 מ"ר
2 חד'
3,550 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אהרון אוזן 18

42 מ"ר
2 חד'
4,200 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אברהם וינברג 45

55 מ"ר
2 חד'
3,800 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אלתר דוד הכהן 6

50 מ"ר
2 חד'
3,700 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אלתר דוד הכהן 10

45 מ"ר
2 חד'
3,300 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

העצמאות 21

25 מ"ר
2 חד'
3,100 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

התמר 21

40 מ"ר
2 חד'
3,300 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

נועם לאונר 1

45 מ"ר
2 חד'
3,900 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

נועם לאונר 18

40 מ"ר
2 חד'
3,900 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

רחביה אופק 26

65 מ"ר
2 חד'
4,250 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

הרשקוביץ 1

50 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

התמר 11

50 מ"ר
2 חד'
3,450 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אלימלך צמיר 17

40 מ"ר
2 חד'
3,800 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

שאול יעקובי 11

55 מ"ר
2 חד'
3,900 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אלתר דוד הכהן 10

40 מ"ר
2 חד'
3,200 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

התמר 19

50 מ"ר
2 חד'
3,450 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

יפה ירקוני 1

55 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

משה גבין 34

57 מ"ר
2 חד'
4,000 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

אהרון אוזן 30

40 מ"ר
2 חד'
3,600 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

המוכתר 30

50 מ"ר
2 חד'
3,400 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

מוליק איל 1

60 מ"ר
2 חד'
3,800 ₪

ראשון לציון נחלת יהודה

העצמאות 32

60 מ"ר
2 חד'
3,800 ₪