ארכיון נדלן להשכרה

766 מודעות
(עמוד 1 מתוך 16)


ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסיגלית 3

78 מ"ר
3 חד'
4,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הצבעוני 11

73 מ"ר
3 חד'
5,700 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית 2

70 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הנופר 24

80 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

האיריס 22

74 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסחלב 7

75 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

העסיס 3

85 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסחלב

75 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הנופר 24

72 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הזהבית 4

75 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הדגן 12

88 מ"ר
3 חד'
6,200 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הנורית 7

75 מ"ר
3 חד'
5,600 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החרצית 8

70 מ"ר
3 חד'
5,300 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

האיריס 20

70 מ"ר
3 חד'
5,300 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

המורן 5

70 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

האיריס 20

72 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הציפורן 9

70 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הציפורן 4

70 מ"ר
3 חד'
5,200 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסיתוונית 41

80 מ"ר
3 חד'
5,250 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית

65 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית 20

65 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הציפורן 9

67 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החרצית 4

80 מ"ר
3 חד'
5,200 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הלוטם 7

70 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסוכה 12

80 מ"ר
3 חד'
6,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

המרגנית 17

72 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית 3

80 מ"ר
3 חד'
5,200 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הנופר 10

70 מ"ר
3 חד'
4,300 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הזהבית 9

75 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית

85 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסמדר 19

85 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

היקב 8

75 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

המרגנית 17

80 מ"ר
3 חד'
5,300 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית 12

83 מ"ר
3 חד'
5,100 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הנורית 11

75 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

המרגנית 13

75 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הסוכה 12

75 מ"ר
3 חד'
5,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הצבעוני 16

70 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הלוטם 9

75 מ"ר
3 חד'
5,300 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

האיריס 20

65 מ"ר
3 חד'
4,500 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית 22

80 מ"ר
3 חד'
5,600 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הלוטם

70 מ"ר
3 חד'
4,800 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הצבעוני 16

70 מ"ר
3 חד'
5,600 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית

85 מ"ר
3 חד'
5,600 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

הזמורה 2

70 מ"ר
3 חד'
4,200 ₪

ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים

החלמונית 12

81 מ"ר
3 חד'
5,100 ₪