ארכיון מודעות נדלן להשכרה

ראשון לציון שיכוני המזרח
שמגר 1
38 מר
2
2,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יחזקאל הנביא 11
60 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 65
60 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 42
55 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ד'ארבלה 60
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 71
60 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר 12
40 מר
2
2,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 120
45 מר
2
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 47
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החצב 63
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 99
60 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 132
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הזמיר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלון 15
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 16
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 1
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 25
35 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 111
65 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
עזרא 11
35 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 11
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 16
30 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האלון 15
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יפתח 3
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ירמיהו הנביא 4
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 87
65 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הורד 17
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה
38 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 31
55 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 63
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 17
50 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 67
45 מר
2
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 95
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 87
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 3
30 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מוליק איל 19
55 מר
2
345 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
החבצלת 10
35 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 30
1 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי עקיבא 2
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
50 מר
2
3,750 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
זאב 4 כניסה:2
50 מר
2
2,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האשל 1
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
בן זכאי 25
30 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
התות 7
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הצבר 12
27 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דניאל הנביא 4
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חגי הנביא 3
200 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
דניאל הנביא 00
45 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 25
40 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפת 91
65 מר
2
4,400 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
חובב מאיר וצבי 7
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר
45 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
אלפסי 6
30 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 116
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הצפצפה 10
25 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הברוש 25
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מורדי הגטאות 87
43 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הנוטרים 00
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
נחמיה 132
50 מר
2
3,400 ₪