ארכיון נדלן להשכרה

1,175 מודעות
(עמוד 1 מתוך 25)


קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

זבולון המר 2

108 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 10

115 מ"ר
4 חד'
5,700 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אנילביץ' 5

120 מ"ר
6 חד'
6,000 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אנילביץ' 5

170 מ"ר
6 חד'
6,000 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 12

160 מ"ר
4.5 חד'
5,800 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 10

90 מ"ר
3.5 חד'
4,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מוטה גור 3

110 מ"ר
4 חד'
3,900 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 10

160 מ"ר
4.5 חד'
5,800 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 2

110 מ"ר
5 חד'
4,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 6

95 מ"ר
4 חד'
3,700 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מוטה גור 6

110 מ"ר
4 חד'
4,300 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 8

110 מ"ר
3 חד'
3,400 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם שניאורסון 1

107 מ"ר
4 חד'
4,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מוטה גור 3

107 מ"ר
4 חד'
4,600 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 32

105 מ"ר
4 חד'
4,300 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 2

67 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 7

100 מ"ר
4 חד'
4,400 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 6

98 מ"ר
4 חד'
4,400 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם שניאורסון 1

90 מ"ר
3 חד'
3,899 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 8

104 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 18

110 מ"ר
4 חד'
4,300 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 34

100 מ"ר
4 חד'
5,700 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 27

110 מ"ר
5 חד'
4,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

הברוש 6

142 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 3

94 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

הברוש 6

119 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 35

115 מ"ר
4 חד'
5,800 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 25

100 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 2

85 מ"ר
4 חד'
3,800 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 36

109 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 12

100 מ"ר
4 חד'
4,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 4

100 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

הברוש 11

160 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 8

90 מ"ר
3 חד'
4,250 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 10

104 מ"ר
4.5 חד'
4,950 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 12

70 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 7

89 מ"ר
4 חד'
4,350 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מוטה גור 6

110 מ"ר
4 חד'
4,400 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 35

130 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

סמטת תמרי 7

114 מ"ר
4 חד'
4,600 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

יצחק בן צבי 10

92 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אנילביץ' 5

116 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

אלמוגי 4

120 מ"ר
4.5 חד'
4,700 ₪

קרית מוצקין מוצקין הצעירה ונווה גנים

מנחם בגין 18

112 מ"ר
1 חד'