ארכיון נדלן להשכרה

1,567 מודעות
(עמוד 1 מתוך 33)


נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

151 מ"ר
6 חד'
8,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

140 מ"ר
5 חד'
7,500 ₪

נתניה רמת ידין

ירמיהו 1

47 מ"ר
2.5 חד'
3,200 ₪

נתניה רמת ידין

ירמיהו 5

70 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

151 מ"ר
6 חד'
6,700 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

140 מ"ר
5 חד'
6,700 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

151 מ"ר
6 חד'
7,300 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

122 מ"ר
3 חד'
5,600 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

150 מ"ר
6 חד'
7,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

150 מ"ר
6 חד'
7,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

166 מ"ר
6 חד'
8,150 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

134 מ"ר
5 חד'
9,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

114 מ"ר
4 חד'
6,800 ₪

נתניה רמת ידין

נחום 23

60 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

139 מ"ר
5 חד'
6,600 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 9

142 מ"ר
5 חד'
6,800 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

140 מ"ר
5 חד'
7,000 ₪

נתניה רמת ידין

קדושי עירק 7

80 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

151 מ"ר
6 חד'
7,100 ₪

נתניה רמת ידין

ירמיהו 11

90 מ"ר
4 חד'
4,500 ₪

נתניה רמת ידין

שמואל 5

50 מ"ר
2 חד'
3,200 ₪

נתניה רמת ידין

עזרא 45

42 מ"ר
2 חד'
3,700 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 13

450 מ"ר
7.5 חד'
15,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

156 מ"ר
5 חד'
7,400 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

140 מ"ר
5 חד'
6,800 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 15

120 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

133 מ"ר
5 חד'
7,200 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

156 מ"ר
5 חד'
6,800 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

166 מ"ר
6 חד'
7,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

115 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 9

154 מ"ר
5 חד'
6,900 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

99 מ"ר
3 חד'
6,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

134 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

114 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

נתניה רמת ידין

קדושי עירק 12

75 מ"ר
3 חד'
4,900 ₪

נתניה רמת ידין

הנביאים 3

65 מ"ר
3 חד'
2,950 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

114 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 9

106 מ"ר
4 חד'
6,700 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

140 מ"ר
5 חד'
6,700 ₪

נתניה רמת ידין

שמואל 5

50 מ"ר
2 חד'
3,100 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

115 מ"ר
4 חד'
7,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

166 מ"ר
6 חד'
7,000 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

114 מ"ר
4 חד'
6,200 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 3

140 מ"ר
5 חד'
7,400 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 11

105 מ"ר
4 חד'
6,800 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 11

130 מ"ר
5 חד'
100 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 5

151 מ"ר
6 חד'
7,500 ₪

נתניה רמת ידין

קרל פופר 15

138 מ"ר
5 חד'
6,700 ₪