ארכיון נדלן להשכרה

114 מודעות
(עמוד 1 מתוך 3)


רחובות שעריים מזרחי

אמוראים 8

70 מ"ר
3.5 חד'
3,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

עזרא 36

100 מ"ר
3.5 חד'
 

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 5

90 מ"ר
3.5 חד'
3,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא

90 מ"ר
3.5 חד'
3,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 8

90 מ"ר
3.5 חד'
3,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

כובשי החרמון 15

524 מ"ר
3.5 חד'
4,100 ₪

רחובות שעריים מזרחי

שלום שבזי 290

75 מ"ר
3.5 חד'
4,000 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא

70 מ"ר
3.5 חד'
3,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 3

70 מ"ר
3.5 חד'
3,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 4

73 מ"ר
3.5 חד'
3,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

יצחק מדהלה 2

55 מ"ר
3.5 חד'
 

רחובות שעריים מזרחי

מרים מזרחי 6

90 מ"ר
3.5 חד'
4,100 ₪

רחובות שעריים מזרחי

מנשה קפרא 3

100 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

שלום שבזי 8

60 מ"ר
3.5 חד'
4,150 ₪

רחובות שעריים מזרחי

עזרא 10

110 מ"ר
3.5 חד'
4,200 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אברבנאל 13

62 מ"ר
3.5 חד'
3,000 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 2

85 מ"ר
3.5 חד'
3,999 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 2

85 מ"ר
3.5 חד'
3,950 ₪

רחובות שעריים מזרחי

יעקב מדהלה 32

84 מ"ר
3.5 חד'
3,900 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אמוראים 8

75 מ"ר
3.5 חד'
3,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 6

75 מ"ר
3.5 חד'
3,800 ₪

רחובות שעריים מזרחי

הרצל 92

90 מ"ר
3.5 חד'
3,800 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 3

70 מ"ר
3.5 חד'
3,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

הרצל 92

90 מ"ר
3.5 חד'
3,800 ₪

רחובות שעריים מזרחי

עזרא 56

80 מ"ר
3.5 חד'
4,000 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 2

70 מ"ר
3.5 חד'
3,400 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 4

84 מ"ר
3.5 חד'
4,000 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אברבנאל 41

80 מ"ר
3.5 חד'
4,200 ₪

רחובות שעריים מזרחי

עזרא 10

105 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 4

85 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

רבי עקיבא

100 מ"ר
3.5 חד'
4,800 ₪

רחובות שעריים מזרחי

כובשי החרמון 19

95 מ"ר
3.5 חד'
4,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

יעקב מדהלה

100 מ"ר
3.5 חד'
4,800 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אמוראים 6

69 מ"ר
3.5 חד'
4,800 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אמוראים

68 מ"ר
3.5 חד'
4,600 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אמוראים

72 מ"ר
3.5 חד'
4,600 ₪

רחובות שעריים מזרחי

עזרא 48

85 מ"ר
3.5 חד'
4,400 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אברבנאל 41

80 מ"ר
3.5 חד'
4,300 ₪

רחובות שעריים מזרחי

כובשי החרמון 5

88 מ"ר
3.5 חד'
3,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 3

72 מ"ר
3.5 חד'
3,850 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 4

86 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

הרב זכריה מדאר 27

80 מ"ר
3.5 חד'
3,700 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 3

86 מ"ר
3.5 חד'
4,850 ₪

רחובות שעריים מזרחי

עזרא

92 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

רחובות

89 מ"ר
3.5 חד'
4,300 ₪

רחובות שעריים מזרחי

אברבנאל

100 מ"ר
3.5 חד'
5,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 5

80 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רחובות שעריים מזרחי

בר כוכבא 8

85 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪