ארכיון נדלן להשכרה

251 מודעות
(עמוד 1 מתוך 6)


גבעתיים ארלוזרוב

ויצמן

55 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 39

15 מ"ר
300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ויצמן

90 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

ניצנה

100 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב

 

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב

100 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 30

280 מ"ר
500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 39

15 מ"ר
300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

79 79

35 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

שדה בוקר 12

280 מ"ר
350 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 39

15 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 60

12 מ"ר
650 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבע 4

20 מ"ר
800 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 11

16 מ"ר
1 חד'
2,600 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 12

11 מ"ר
500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 60

12 מ"ר
400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 11

20 מ"ר
1 חד'
2,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

שדה בוקר 12

15 מ"ר
400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבע 4

25 מ"ר
800 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 12

12 מ"ר
500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

צה"ל 1

25 מ"ר
1 חד'
2,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 25

22 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 52

20 מ"ר
1 חד'
4,100 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המרי

81 מ"ר
1 חד'
5,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ויצמן

30 מ"ר
1 חד'
3,100 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

וייצמן 47

80 מ"ר
1 חד'
5,400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבע 14

35 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 12

12 מ"ר
500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 17

5 מ"ר
350 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

8 מ"ר
1 חד'
350 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 23

40 מ"ר
1 חד'
4,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 15

12 מ"ר
500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 17

12 מ"ר
400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 17

16 מ"ר
1 חד'
2,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 3

25 מ"ר
2,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המרי

28 מ"ר
1 חד'
3,600 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

שדה בוקר 17

12 מ"ר
390 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 23

40 מ"ר
1 חד'
3,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 36

95 מ"ר
1 חד'
5,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 50

150 מ"ר
1 חד'
 

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

25 מ"ר
1 חד'
3,300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 17

16 מ"ר
1 חד'
2,800 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 23

22 מ"ר
 

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת

20 מ"ר
1 חד'
500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 51

80 מ"ר
1 חד'
4,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 13

15 מ"ר
420 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

שדה בוקר 12

300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 2

45 מ"ר
1 חד'
4,500 ₪