ארכיון נדלן להשכרה

3,450 מודעות
(עמוד 1 מתוך 72)


גבעתיים ארלוזרוב

צה"ל 21

65 מ"ר
3 חד'
6,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 5

100 מ"ר
4 חד'
7,800 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

70 מ"ר
3 חד'
6,700 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 51

80 מ"ר
1 חד'
4,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ויצמן

68 מ"ר
2.5 חד'
5,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

87 מ"ר
3 חד'
6,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

100 מ"ר
4 חד'
6,400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

86 מ"ר
3.5 חד'
6,300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

75 מ"ר
3 חד'
6,400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 39

100 מ"ר
4 חד'
7,800 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ברדיצ'בסקי 24

50 מ"ר
2.5 חד'
5,100 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 12

100 מ"ר
4 חד'
13,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

שדה בוקר 4

97 מ"ר
4.5 חד'
6,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

צה"ל 12

100 מ"ר
4 חד'
8,200 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

בראשית 2

140 מ"ר
5 חד'
12,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הראל 6

117 מ"ר
5 חד'
13,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 58

110 מ"ר
5 חד'
9,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 13

15 מ"ר
420 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבע 6

98 מ"ר
3 חד'
5,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 58

140 מ"ר
5 חד'
9,950 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

צה"ל 34

85 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 15

202 מ"ר
6 חד'
17,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

105 מ"ר
4 חד'
6,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב

160 מ"ר
4 חד'
8,200 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

יצחק שדה 3

74 מ"ר
3 חד'
7,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ברדיצ'בסקי 24

51 מ"ר
2 חד'
4,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 3

45 מ"ר
2 חד'
4,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 3

70 מ"ר
3.5 חד'
6,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

וייצמן 37

70 מ"ר
2.5 חד'
5,400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המעיין 9

80 מ"ר
3 חד'
4,750 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 62

140 מ"ר
5 חד'
11,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

צה"ל 14

110 מ"ר
5 חד'
11,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 7

100 מ"ר
3.5 חד'
6,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הכנסת 32

85 מ"ר
3 חד'
7,850 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

צה"ל 13

25 מ"ר
1.5 חד'
3,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

רקפת 1

100 מ"ר
4 חד'
2,234 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ריינס 60

94 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ברדיצ'בסקי 12

68 מ"ר
2.5 חד'
6,200 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ארלוזורוב 7

90 מ"ר
3.5 חד'
7,500 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ז'בוטינסקי 52

77 מ"ר
3.5 חד'
6,200 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

וייצמן 37

70 מ"ר
2.5 חד'
5,400 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

הראל 4

100 מ"ר
4 חד'
7,300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המרי

80 מ"ר
3 חד'
5,600 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גבעתיים

76 מ"ר
3 חד'
2,900 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

ניצנה 3

78 מ"ר
3 חד'
5,000 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

שדה בוקר 12

300 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

המרי

62 מ"ר
2.5 חד'
4,800 ₪

גבעתיים ארלוזרוב

גולומב 2

45 מ"ר
1 חד'
4,500 ₪