ארכיון נדלן להשכרה

101 מודעות
(עמוד 1 מתוך 3)


רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 8

80 מ"ר
3.5 חד'
4,900 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 8

75 מ"ר
3.5 חד'
 

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון 7

120 מ"ר
3.5 חד'
4,800 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון 73

73 מ"ר
3.5 חד'
4,300 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 6

110 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

טור הברושים 12

90 מ"ר
3.5 חד'
5,400 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון 29

70 מ"ר
3.5 חד'
4,800 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון 7

110 מ"ר
3.5 חד'
4,300 ₪

רמת גן שכונת הלל

המיתר 10

100 מ"ר
3.5 חד'
5,100 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון 7

90 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון 29

75 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 8

60 מ"ר
3.5 חד'
4,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 13

118 מ"ר
3.5 חד'
6,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

המיתר 4

85 מ"ר
3.5 חד'
5,600 ₪

רמת גן שכונת הלל

השומר 1

65 מ"ר
3.5 חד'
5,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 8

65 מ"ר
3.5 חד'
4,200 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 5

85 מ"ר
3.5 חד'
5,300 ₪

רמת גן שכונת הלל

השומר 10

80 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

השומר 9

100 מ"ר
3.5 חד'
5,300 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 5

60 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 9

100 מ"ר
3.5 חד'
7,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון 129

71 מ"ר
3.5 חד'
5,300 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון 129

71 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

הגלגל 57

70 מ"ר
3.5 חד'
3,900 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 5

65 מ"ר
3.5 חד'
5,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

בית שמאי 17

95 מ"ר
3.5 חד'
7,100 ₪

רמת גן שכונת הלל

הרא"ה 42

80 מ"ר
3.5 חד'
5,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 2

65 מ"ר
3.5 חד'
6,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 8

75 מ"ר
3.5 חד'
5,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

בית שמאי 17

95 מ"ר
3.5 חד'
6,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 2

65 מ"ר
3.5 חד'
6,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

השורה 9

80 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 2

60 מ"ר
3.5 חד'
5,800 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון

83 מ"ר
3.5 חד'
6,900 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 9

80 מ"ר
3.5 חד'
5,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 1

60 מ"ר
3.5 חד'
5,750 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון

80 מ"ר
3.5 חד'
6,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

בני משה 22

100 מ"ר
3.5 חד'
8,000 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון 111

60 מ"ר
3.5 חד'
3,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון

95 מ"ר
3.5 חד'
5,900 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון 43

70 מ"ר
3.5 חד'
4,900 ₪

רמת גן שכונת הלל

השומר 9

86 מ"ר
3.5 חד'
5,300 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון

83 מ"ר
3.5 חד'
6,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון

75 מ"ר
3.5 חד'
5,850 ₪

רמת גן שכונת הלל

חיבת ציון

78 מ"ר
3.5 חד'
5,850 ₪

רמת גן שכונת הלל

דרך בן גוריון 119

115 מ"ר
3.5 חד'
6,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

אורי ניסן 8

80 מ"ר
3.5 חד'
4,500 ₪

רמת גן שכונת הלל

מל"ל 2

70 מ"ר
3.5 חד'
6,000 ₪