ארכיון נדלן להשכרה

73 מודעות
(עמוד 1 מתוך 2)


כוכב יאיר / צור יגאל

דפנה צור יגאל 000

650 מ"ר
 

כוכב יאיר / צור יגאל

ההר 23

25 מ"ר
1 חד'
2,300 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

בזלת 12

780 מ"ר
1 חד'
 

כוכב יאיר / צור יגאל

אבני החושן

40 מ"ר
1 חד'
3,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

הכנרות 6

45 מ"ר
1 חד'
2,500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

שדרות הארץ 1

1300 מ"ר
100 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

דרור 20

20 מ"ר
1 חד'
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

בארי 16

16 מ"ר
1 חד'
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

דרך הפרחים 10

30 מ"ר
799 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

שדרות הארץ 50

26 מ"ר
1 חד'
2,450 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

נוף הרים 3

16 מ"ר
1 חד'
1,600 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

קורנית 11

22 מ"ר
1 חד'
1,900 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

הגלעד 4

24 מ"ר
1 חד'
2,780 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

בית אל 200

40 מ"ר
1 חד'
2,650 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

צרעה 12

50 מ"ר
1 חד'
2,600 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

בית אל 200

36 מ"ר
1 חד'
2,600 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

ההר 23

25 מ"ר
1 חד'
2,400 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

ארבל 00

6 מ"ר
500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

ההר 23

25 מ"ר
1 חד'
2,200 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

מורן 3

37 מ"ר
1 חד'
 

כוכב יאיר / צור יגאל

אגוז 62

70 מ"ר
1 חד'
5,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

25 מ"ר
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

דרגות 15

40 מ"ר
1 חד'
3,900 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

גלבוע 50

30 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

1 מ"ר
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

גלבוע 43

30 מ"ר
1 חד'
2,950 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

הפסגות 13

14 מ"ר
1 חד'
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

הרכסים 1

35 מ"ר
1 חד'
3,200 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

35 מ"ר
1 חד'
4,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

45 מ"ר
1 חד'
4,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

הפסגות 13

18 מ"ר
1 חד'
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

35 מ"ר
1 חד'
30,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

ארבל 24

30 מ"ר
1 חד'
3,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

20000 מ"ר
 

כוכב יאיר / צור יגאל

הפסגות 13

24 מ"ר
1 חד'
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

ציפורי 1

70 מ"ר
4,500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

דרגות 41

25 מ"ר
1 חד'
3,200 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

80 מ"ר
7,900 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

45 מ"ר
1 חד'
4,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

שורק 7

18 מ"ר
1 חד'
2,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

אבני החושן 15

70 מ"ר
1 חד'
6,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

גלבוע 50

40 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

אבני החושן 26

30 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

כוכב יאיר / צור יגאל

25 מ"ר
1 חד'
3,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

מבוא בת שלמה 25

35 מ"ר
1 חד'
3,350 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

מבוא בת שלמה 25

35 מ"ר
1 חד'
3,000 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

גילגל 28

60 מ"ר
1 חד'
4,500 ₪

כוכב יאיר / צור יגאל

שניר 1

28 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪