ארכיון מודעות נדלן להשכרה

רעננה לב הפארק
העיט
150 מר
5.5
8,200 ₪
רעננה לב הפארק
סנה משה 15
145 מר
5.5
9,000 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 228
170 מר
5.5
8,500 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 16
160 מר
5.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט
150 מר
5.5
8,200 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה
160 מר
5.5
8,600 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 10
165 מר
5.5
רעננה לב הפארק
משה שפירא 5
150 מר
5.5
6,200 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 16
165 מר
5.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר
155 מר
5.5
8,200 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 220
150 מר
5.5
6,400 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה
155 מר
5.5
8,700 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
210 מר
5.5
9,950 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
147 מר
5.5
8,900 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 16
160 מר
5.5
8,800 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
147 מר
5.5
8,900 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 8
157 מר
5.5
11,000 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר
160 מר
5.5
11,100 ₪