ארכיון מודעות נדלן להשכרה

רעננה לב הפארק
הסייפן 5
132 מר
4.5
7,300 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא
130 מר
4.5
6,400 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 7
100 מר
4.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
העיט 8
110 מר
4.5
5,800 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 21
110 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא
130 מר
4.5
6,400 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 3
164 מר
4.5
7,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 7
110 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
145 מר
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 15
120 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 9
130 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 23
120 מר
4.5
8,000 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 4
110 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 5
97 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה
125 מר
4.5
6,200 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 30
107 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 20 20
120 מר
4.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
רימלט אלימלך
103 מר
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 15
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט
112 מר
4.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
108 מר
4.5
7,200 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 21
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 20
120 מר
4.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 9 9
126 מר
4.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 9
126 מר
4.5
8,000 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 228
135 מר
4.5
5,950 ₪
רעננה לב הפארק
הסנונית 3
130 מר
4.5
6,800 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 226
120 מר
4.5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 1000
130 מר
4.5
7,050 ₪
רעננה לב הפארק
סנה משה
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 15 15
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 15
120 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 20 20
103 מר
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 20
103 מר
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 1
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 15
127 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 11 כניסה:1
160 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 7
100 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 7
112 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 4
95 מר
4.5
6,200 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 255
110 מר
4.5
5,800 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 82
130 מר
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
יאיר רוזנבלום 5
134 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 220
120 מר
4.5
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 22
111 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
הסייפן 2
100 מר
4.5
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
גובר רבקה 8
120 מר
4.5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 8 8
120 מר
4.5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 228
135 מר
4.5
5,780 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
80 מר
4.5
5,150 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 2
104 מר
4.5
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 4
100 מר
4.5
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 17
135 מר
4.5
8,200 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 2
105 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
יאיר שטרן 8
120 מר
4.5
6,200 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 5
124 מר
4.5
6,400 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה
135 מר
4.5
8,200 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 24
110 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 30
105 מר
4.5
5,300 ₪