ארכיון מודעות נדלן להשכרה

רעננה לב הפארק
הגלבוע
102 מר
4
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
העיט 8
100 מר
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
רימלט אלימלך
110 מר
4
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 00
90 מר
4
5,050 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 6
90 מר
4
5,400 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 253
107 מר
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 7
100 מר
4.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
סנה משה 15
145 מר
5.5
9,000 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
100 מר
3.5
4,700 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 21
110 מר
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 15
170 מר
6
11,000 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
85 מר
3.5
4,900 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 30 30
110 מר
3.5
4,950 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 23
220 מר
6.5
9,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 9
90 מר
3.5
4,700 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט
85 מר
3.5
7,350 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 226
116 מר
3.5
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
גובר רבקה
100 מר
3.5
5,950 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 12
90 מר
3.5
4,800 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 4
105 מר
4
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 4
90 מר
3.5
4,750 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 4
110 מר
4
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
100 מר
4
5,800 ₪
רעננה לב הפארק
התבור
110 מר
4
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
הסנונית 3
95 מר
3.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 9 9
126 מר
4.5
7,500 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 78
92 מר
3.5
5,100 ₪
רעננה לב הפארק
וייצמן 226
120 מר
4.5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
סנה משה
120 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 3
130 מר
5
6,800 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה 10
100 מר
3.5
5,800 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 3
102 מר
4
4,900 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 8
100 מר
4
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
רימלט אלימלך
110 מר
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 6 כניסה:יו
90 מר
4
5,700 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 6
90 מר
4
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 7
112 מר
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 11 11
90 מר
3.5
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
40 מר
2
4,200 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא
165 מר
6
9,000 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 33
100 מר
4
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 5 כניסה:יו
90 מר
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 14
110 מר
4
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 5
90 מר
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 4
90 מר
3.5
4,800 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 58
70 מר
2
4,200 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 7
110 מר
4
רעננה לב הפארק
העיט
100 מר
3.5
6,200 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 5
130 מר
4
6,800 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 16
93 מר
3
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 16
94 מר
3
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 10
70 מר
3.5
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא
125 מר
4
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 9
90 מר
3.5
4,800 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 5
95 מר
4
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 8
90 מר
4
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
יאיר רוזנבלום 2
137 מר
4
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 1234
210 מר
4
7,300 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 30
105 מר
4.5
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
העיט
110 מר
4
5,850 ₪