ארכיון מודעות נדלן להשכרה

רעננה לב הפארק
הגלבוע
102
4
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 9
90
3.5
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
העיט 13
100
3.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא
130
4.5
6,400 ₪
רעננה לב הפארק
הסייפן 5
129
4.5
7,300 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 3
90
3.5
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט
110
4.5
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 15
160
6
7,900 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 3
100
4
5,150 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 24
85
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה
115
4
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
משה סנה
160
5.5
8,600 ₪
רעננה לב הפארק
רימלט אלימלך
103
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
התבור
110
4
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 9
140
6
8,350 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 68
25
1.5
3,300 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 7
105
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 5
92
4
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 2
100
4
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 3
90
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
הסנונית 3
85
3.5
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 82
130
4.5
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
יאיר רוזנבלום 5
137
5
6,200 ₪
רעננה לב הפארק
יאיר רוזנבלום 5
134
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר
80
3.5
4,900 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 5
130
4
6,800 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 16
93
3
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
יאיר רוזנבלום 5
138
5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 7
90
3.5
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 11
106
3.5
6,800 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע
100
4
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 26
95
4
5,600 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
150
5
8,900 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 4
100
4
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 58
25
1.5
2,800 ₪
רעננה לב הפארק
החרמון 2
105
4.5
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר
126
4
7,900 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 6
104
4
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
147
5
8,900 ₪
רעננה לב הפארק
העיט
105
3.5
5,200 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 21
110
4.5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
הנשר 86
107
3.5
4,700 ₪
רעננה לב הפארק
הכרמל 5
114
4
5,300 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 4
120
5
6,300 ₪
רעננה לב הפארק
העיט 13
103
3.5
5,000 ₪
רעננה לב הפארק
הסנונית 3
130
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 30
110
4.5
רעננה לב הפארק
הגלבוע
101
4
5,350 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר
150
5
10,500 ₪
רעננה לב הפארק
הסנונית 3
130
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
רבקה גובר 11
120
4.5
6,500 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 3
100
4
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
התבור
4
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
משה שפירא 3
100
3.5
5,500 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 6
130
4
6,000 ₪
רעננה לב הפארק
הגלבוע 4
40
2
3,950 ₪
רעננה לב הפארק
אלימלך רימלט 10
100
3.5
5,100 ₪
רעננה לב הפארק
שדרות בגין 11
200
5
7,900 ₪
רעננה לב הפארק
העיט 4
95
4
5,850 ₪
רעננה לב הפארק
התבור 2
105
4
5,500 ₪