ארכיון נדלן להשכרה

123 מודעות
(עמוד 1 מתוך 3)


שחר

הורד 1

201 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

שחר

המייסדים 1

80 מ"ר
3 חד'
100 ₪

שחר

המייסדים 1

80 מ"ר
3 חד'
100 ₪

שחר

קיבוץ גלויות

250 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

שחר

המייסדים 1

570 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

שחר

המייסדים 1

375 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

שחר

הראשונים 1

50 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

שחר

המייסדים 1

600 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

שחר

המייסדים 1

675 מ"ר
3 חד'
3,300 ₪

שחר

המייסדים 1

80 מ"ר
3 חד'
2,800 ₪

שחר

הורד 1

60 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

שחר

הראשונים 1

2 מ"ר
3 חד'
3,200 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 1

1000 מ"ר
4.5 חד'
5,600 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 1

110 מ"ר
2.5 חד'
3,200 ₪

שחר

הראשונים 1

55 מ"ר
2.5 חד'
3,200 ₪

שחר

שחר

60 מ"ר
1 חד'
2,200 ₪

שחר

שחר

135 מ"ר
3 חד'
3,200 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 54

50 מ"ר
2 חד'
2,600 ₪

שחר

הראשונים 4

52 מ"ר
2.5 חד'
3,500 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 59

65 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

שחר

המייסדים 40

50 מ"ר
3 חד'
 

שחר

קיבוץ גלויות 59

65 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪

שחר

המייסדים 6

60 מ"ר
3 חד'
3,250 ₪

שחר

הקטיף 10

30 מ"ר
1 חד'
2,300 ₪

שחר

המייסדים 8

48 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 1

85 מ"ר
3 חד'
3,600 ₪

שחר

הקטיף 10

30 מ"ר
1 חד'
2,300 ₪

שחר

המייסדים 1

50 מ"ר
2.5 חד'
3,500 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 47

135 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

שחר

המייסדים 5

80 מ"ר
3 חד'
4,300 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 47

135 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

שחר

המייסדים 15

84 מ"ר
4 חד'
4,800 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 1

200 מ"ר
3 חד'
3,600 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 1

200 מ"ר
3 חד'
3,600 ₪

שחר

המייסדים 12

55 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

שחר

המייסדים 59

90 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

שחר

המסיק 10

110 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

שחר

הבציר 25

120 מ"ר
4 חד'
4,300 ₪

שחר

המסיק 360

180 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

שחר

המייסדים 5

100 מ"ר
1 חד'
3,000 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 2

80 מ"ר
3 חד'
3,200 ₪

שחר

הראשונים 1

50 מ"ר
2.5 חד'
2,900 ₪

שחר

המייסדים 36

180 מ"ר
5 חד'
5,500 ₪

שחר

המייסדים 8

50 מ"ר
2.5 חד'
 

שחר

קיבוץ גלויות 64

50 מ"ר
2.5 חד'
3,200 ₪

שחר

המייסדים 1

120 מ"ר
1 חד'
5,000 ₪

שחר

הראשונים 6

60 מ"ר
3 חד'
3,000 ₪

שחר

קיבוץ גלויות 2

80 מ"ר
3 חד'
3,500 ₪