ארכיון נדלן להשכרה

143 מודעות
(עמוד 1 מתוך 3)


נשר גבעת נשר

ההשכלה 14

56 מ"ר
2.5 חד'
2,000 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 18

51 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

קיבוץ גלויות 23

90 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 12

56 מ"ר
2.5 חד'
2,000 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 18

51 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

ככר ההסתדרות 2

75 מ"ר
2.5 חד'
2,300 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 12

56 מ"ר
2.5 חד'
2,000 ₪

נשר גבעת נשר

שביל הטף 7

69 מ"ר
2.5 חד'
2,100 ₪

נשר גבעת נשר

המעפילים 17

62 מ"ר
2.5 חד'
 

נשר גבעת נשר

האילנות 7

50 מ"ר
2.5 חד'
1,500 ₪

נשר גבעת נשר

שביל הטף 5

55 מ"ר
2.5 חד'
2,300 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 8

60 מ"ר
2.5 חד'
2,200 ₪

נשר גבעת נשר

יפה נוף 14

45 מ"ר
2.5 חד'
2,300 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 8

60 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

סמטת הבריכה 4

90 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 8

56 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

קיבוץ גלויות 9

70 מ"ר
2.5 חד'
2,600 ₪

נשר גבעת נשר

קיבוץ גלויות 10

70 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

נשר גבעת נשר

המעפילים 13

55 מ"ר
2.5 חד'
2,400 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 8

58 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 13

85 מ"ר
2.5 חד'
1,700 ₪

נשר גבעת נשר

קיבוץ גלויות 10

70 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

נשר גבעת נשר

יפה נוף 14

50 מ"ר
2.5 חד'
2,300 ₪

נשר גבעת נשר

יפה נוף 44

70 מ"ר
2.5 חד'
2,400 ₪

נשר גבעת נשר

המעפילים 13

60 מ"ר
2.5 חד'
2,300 ₪

נשר גבעת נשר

קיבוץ גלויות 11

40 מ"ר
2.5 חד'
2,000 ₪

נשר גבעת נשר

הרקפות 1

65 מ"ר
2.5 חד'
2,200 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 8

60 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

יפה נוף 46

60 מ"ר
2.5 חד'
 

נשר גבעת נשר

יפה נוף 14

50 מ"ר
2.5 חד'
2,850 ₪

נשר גבעת נשר

מורדי הגטאות 9

50 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

ככר ההסתדרות 6

65 מ"ר
2.5 חד'
2,000 ₪

נשר גבעת נשר

יפה נוף 46

55 מ"ר
2.5 חד'
2,200 ₪

נשר גבעת נשר

קיבוץ גלויות 11

60 מ"ר
2.5 חד'
2,000 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 13

100 מ"ר
2.5 חד'
3,650 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 8

54 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

המעפילים 17

60 מ"ר
2.5 חד'
2,400 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 13

80 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 13

60 מ"ר
2.5 חד'
2,100 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 13

80 מ"ר
2.5 חד'
3,000 ₪

נשר גבעת נשר

המגינים 29

50 מ"ר
2.5 חד'
 

נשר גבעת נשר

יפה נוף 11

47 מ"ר
2.5 חד'
2,700 ₪

נשר גבעת נשר

האילנות 7

35 מ"ר
2.5 חד'
1,900 ₪

נשר גבעת נשר

המעפילים 17

58 מ"ר
2.5 חד'
 

נשר גבעת נשר

ההשכלה

55 מ"ר
2.5 חד'
2,200 ₪

נשר גבעת נשר

המגינים 29

50 מ"ר
2.5 חד'
2,600 ₪

נשר גבעת נשר

ההשכלה 18

60 מ"ר
2.5 חד'
2,500 ₪

נשר גבעת נשר

הרקפות 5

80 מ"ר
2.5 חד'
3,500 ₪