ארכיון נדלן להשכרה

192 מודעות - עמוד 1 מתוך 4

עספיא

22 32

55 מ"ר
2 חד'
 

עספיא

שדרות אבא חושי 22

60 מ"ר
2 חד'
1,700 ₪

עספיא

עספיא

70 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 4

70 מ"ר
2 חד'
1,900 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 48

60 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

עספיא

עספיא

80 מ"ר
2 חד'
1,600 ₪

עספיא

עספיא

55 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

עספיא

55 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

55 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 32

55 מ"ר
2 חד'
 

עספיא

שדרות אבא חושי 1

60 מ"ר
2 חד'
1,400 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 22

65 מ"ר
2 חד'
1,400 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

40 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 00

50 מ"ר
2 חד'
 

עספיא

שדרות אבא חושי 1

60 מ"ר
2 חד'
900 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 18

70 מ"ר
2 חד'
1,200 ₪

עספיא

א רשיד 1

65 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

5 95

60 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

3 32

55 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

3 32

55 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

21 1

80 מ"ר
2 חד'
1,600 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 9

70 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

21 2

90 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 79

60 מ"ר
2 חד'
 

עספיא

שדרות אבא חושי 22

40 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

85 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

85 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 22

60 מ"ר
2 חד'
1,700 ₪

עספיא

3 7

60 מ"ר
2 חד'
1,700 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 107

85 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 22

36 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 54

70 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 48

60 מ"ר
2 חד'
1,400 ₪

עספיא

עספיא

60 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

עספיא

60 מ"ר
2 חד'
200 ₪

עספיא

עספיא

60 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪

עספיא

עספיא

60 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

22 1

40 מ"ר
2 חד'
1,400 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

65 מ"ר
2 חד'
1,900 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

75 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

52 מ"ר
2 חד'
1,500 ₪

עספיא

3 1

35 מ"ר
2 חד'
1,250 ₪

עספיא

22 1

60 מ"ר
2 חד'
1,700 ₪

עספיא

21 1

75 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

130 מ"ר
2 חד'
3,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

110 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

עספיא

שדרות אבא חושי 1

370 מ"ר
2 חד'
2,000 ₪

עספיא

22 1

60 מ"ר
2 חד'
1,800 ₪