ארכיון נדלן להשכרה

294 מודעות
(עמוד 1 מתוך 7)


חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 14

110 מ"ר
4 חד'
4,300 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 39

116 מ"ר
4 חד'
5,400 ₪

חיפה סביוני הכרמל

חיים הזז 3

100 מ"ר
4 חד'
1,750 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 23

150 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

אוסקר שינדלר 5

220 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 1

94 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 5

125 מ"ר
4 חד'
7,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

אוסקר שינדלר 3

115 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 14

110 מ"ר
4 חד'
4,200 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 23

135 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 11

115 מ"ר
4 חד'
4,800 ₪

חיפה סביוני הכרמל

אוסקר שינדלר 11

115 מ"ר
4 חד'
5,600 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 7

100 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

אוסקר שינדלר 11

115 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 3

125 מ"ר
4 חד'
6,950 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 35

100 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 1

117 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 37

94 מ"ר
4 חד'
5,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 11

110 מ"ר
4 חד'
5,100 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 145

145 מ"ר
4 חד'
6,700 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 149

114 מ"ר
4 חד'
6,700 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 39

130 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 37

100 מ"ר
4 חד'
5,070 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 151

124 מ"ר
4 חד'
10,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 9

100 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 11

90 מ"ר
4 חד'
5,200 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 20

85 מ"ר
4 חד'
4,590 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 23

150 מ"ר
4 חד'
6,000 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 39

118 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 35

100 מ"ר
4 חד'
4,900 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מיכאל קשטן 3

120 מ"ר
4 חד'
5,100 ₪

חיפה סביוני הכרמל

הכשרת היישוב 22

85 מ"ר
4 חד'
4,800 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 11

120 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יעקב אורלנד 16

90 מ"ר
4 חד'
6,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 37

104 מ"ר
4 חד'
5,700 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 37

113 מ"ר
4 חד'
5,400 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 37

100 מ"ר
4 חד'
5,700 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יהושע גלוברמן 7

130 מ"ר
4 חד'
7,100 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 145

999 מ"ר
4 חד'
6,455 ₪

חיפה סביוני הכרמל

הזז חיים

95 מ"ר
4 חד'
5,250 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 35

110 מ"ר
4 חד'
5,600 ₪

חיפה סביוני הכרמל

יגאל אלון 35

100 מ"ר
4 חד'
5,600 ₪

חיפה סביוני הכרמל

חיפה

180 מ"ר
4 חד'
7,800 ₪

חיפה סביוני הכרמל

אוסקר שינדלר

110 מ"ר
4 חד'
5,300 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 151

150 מ"ר
4 חד'
9,800 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 151

130 מ"ר
4 חד'
7,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

מנדל זינגר 23

130 מ"ר
4 חד'
5,500 ₪

חיפה סביוני הכרמל

שדרות אבא חושי 149

117 מ"ר
4 חד'
8,500 ₪