ארכיון מודעות נדלן להשכרה

חיפה כרמליה
צדקיהו 7
150 מר
5.5
5,000 ₪
חיפה כרמליה
אבשלום 7
115 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
95 מר
4
3,490 ₪
חיפה כרמליה
חנה
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
לאה 20
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
110 מר
4
4,700 ₪
חיפה כרמליה
בועז 14
60 מר
3
3,400 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
150 מר
5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 23
100 מר
4
4,500 ₪
חיפה כרמליה
לאה
90 מר
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 36
95 מר
4.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
ויצ''ו 13
130 מר
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
רחל 12
84 מר
3.5
2,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה 7
95 מר
4
4,700 ₪
חיפה כרמליה
חנה
90 מר
4
3,200 ₪
חיפה כרמליה
רחל
110 מר
4
3,400 ₪
חיפה כרמליה
רחל 18
120 מר
4.5
4,800 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
130 מר
4
6,500 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 7
90 מר
3.5
3,200 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
85 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
רות 23
100 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
130 מר
5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 20
100 מר
3.5
3,700 ₪
חיפה כרמליה
בועז
160 מר
5.5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 32
100 מר
4
3,400 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 6
140 מר
4
4,900 ₪
חיפה כרמליה
אבשלום
100 מר
4
4,600 ₪
חיפה כרמליה
ויצ''ו 20
96 מר
4
4,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה 16
108 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
38 מר
2
2,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
95 מר
3.5
2,900 ₪
חיפה כרמליה
חנה
110 מר
4
3,100 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
130 מר
5
5,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה 22
100 מר
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
90 מר
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
לאה
50 מר
2
2,700 ₪
חיפה כרמליה
נוגה
40 מר
1.5
1,900 ₪
חיפה כרמליה
רחל 18
120 מר
5
4,100 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
55 מר
5
6,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 25
100 מר
4
4,700 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 11
80 מר
3
2,850 ₪
חיפה כרמליה
רות 25
70 מר
2.5
3,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 25
75 מר
2.5
2,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 40
135 מר
5.5
חיפה כרמליה
רחל כגן 23
90 מר
3
4,300 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
100 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 25
100 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 38
60 מר
1.5
3,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
100 מר
3.5
3,200 ₪
חיפה כרמליה
לאה
130 מר
5
4,750 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
100 מר
3.5
3,700 ₪
חיפה כרמליה
חנה 15
115 מר
5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
חנה 17
110 מר
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
לאה 53
107 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
חנה 1
70 מר
2.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
לאה 31
100 מר
4
5,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 1
45 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
בועז 16
90 מר
3.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
לאה 2
80 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה
90 מר
4
3,500 ₪