ארכיון נדלן להשכרה

תצוגה מיון
92 מודעות - עמוד 1 מתוך 2

באר שבע שכונה ב

בני אור 24

40 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך המשחררים 60

28 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

מנדלסון 34

35 מ"ר
1.5 חד'
1,350 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור

35 מ"ר
1.5 חד'
1,700 ₪

באר שבע שכונה ב

חז''ל 1

35 מ"ר
1.5 חד'
1,850 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור 28

33 מ"ר
1.5 חד'
1,850 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך שמשון 16

50 מ"ר
1.5 חד'
1,650 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך המשחררים 60

28 מ"ר
1.5 חד'
1,600 ₪

באר שבע שכונה ב

משעול אבן גבירול 8

45 מ"ר
1.5 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה ב

באר שבע

45 מ"ר
1.5 חד'
2,100 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך המשחררים 60

28 מ"ר
1.5 חד'
1,550 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה

22 מ"ר
1.5 חד'
1,250 ₪

באר שבע שכונה ב

באר שבע

20 מ"ר
1.5 חד'
1,600 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור

25 מ"ר
1.5 חד'
1,300 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה 51

32 מ"ר
1.5 חד'
1,850 ₪

באר שבע שכונה ב

מינץ 20

35 מ"ר
1.5 חד'
1,900 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה 631

40 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל

40 מ"ר
1.5 חד'
1,700 ₪

באר שבע שכונה ב

מינץ

30 מ"ר
1.5 חד'
1,750 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך שמשון

35 מ"ר
1.5 חד'
1,600 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל 51

60 מ"ר
1.5 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה ב

יהודה הלוי 6

40 מ"ר
1.5 חד'
2,100 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל 51

30 מ"ר
1.5 חד'
1,900 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה

25 מ"ר
1.5 חד'
1,650 ₪

באר שבע שכונה ב

מנדלסון 23

25 מ"ר
1.5 חד'
1,600 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה 95

25 מ"ר
1.5 חד'
1,650 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור

30 מ"ר
1.5 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה ב

חיים נחמן ביאליק 12

30 מ"ר
1.5 חד'
2,100 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך המשחררים 54

30 מ"ר
1.5 חד'
1,900 ₪

באר שבע שכונה ב

מנדלסון 23

30 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור 24

45 מ"ר
1.5 חד'
2,100 ₪

באר שבע שכונה ב

2357 1

60 מ"ר
1.5 חד'
1,700 ₪

באר שבע שכונה ב

שטרוק 4

45 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל

30 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל 51

30 מ"ר
1.5 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה ב

פרויד 3

25 מ"ר
1.5 חד'
1,650 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה 21

35 מ"ר
1.5 חד'
1,300 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור 38

4 מ"ר
1.5 חד'
1,700 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור 4

60 מ"ר
1.5 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל 37

35 מ"ר
1.5 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך המשחררים 56

40 מ"ר
1.5 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה ב

באר שבע

35 מ"ר
1.5 חד'
1,450 ₪

באר שבע שכונה ב

באר שבע

40 מ"ר
1.5 חד'
1,400 ₪

באר שבע שכונה ב

משעול אבן גבירול 5

35 מ"ר
1.5 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך המשחררים 54

30 מ"ר
1.5 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה ב

סעדיה גאון 8

30 מ"ר
1.5 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל 51

30 מ"ר
1.5 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה ב

בצלאל 51

30 מ"ר
1.5 חד'
2,200 ₪