ארכיון מודעות נדלן להשכרה

אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 6
120
5
5,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
40
1.5
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100
4
4,250 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין
130
5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל''י 64
90
4
4,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין
140
5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 00
24
1
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
117
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
110
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 749
55
1
2,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
100
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 69
42
2
2,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
105
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הלילך 34
180
5
5,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
70
3
2,450 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלה
45
2
2,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 487
97
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
100
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 39
120
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 508
50
2
2,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 509
96
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 83
120
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הנרקיס 28
120
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 542
115
5.5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
133
5
4,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 751
25
1.5
1,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 448
80
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
133
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
110
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
114
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 11
120
5
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 66
125
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין
130
5
4,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 529
75
3
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
120
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה 664
83
3
3,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
150
5
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120
5
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 699
45
2.5
2,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 498
50
2
2,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
100
4
3,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 87
150 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 87
1
150 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 439
100
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
המרגלית
70
3
2,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 1
1
1
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 743
120
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
85
3
3,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
100
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
106
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86
4
3,000 ₪