ארכיון מודעות נדלן מסחרי

רמת גן תל יהודה
 
1100 מר
16,000,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
34 מר
1
1,150,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
20 מר
1
4,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
2000 מר
1
40,000,000 ₪
רמת גן אזור הבילויים
משה דיין
570 מר
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
2145 מר
1
רמת גן שכונת הלל
דרך בן גוריון
60 מר
3
800,000 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
200 מר
8
17,000 ₪
רמת גן
דרך זאב ז'בוטינסקי
460 מר
12
11,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
460 מר
10
4,950,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
2700 מר
2
72,000,000 ₪
רמת גן הבורסה
הבונים
236 מר
4
11,900 ₪
רמת גן מרכז העיר ג'
הרצל
2000 מר
7
99,000 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה
1350 מר
רמת גן הבורסה
שמרלינג
550 מר
10
16,500 ₪
רמת גן תל יהודה
 
300 מר
10
60 ₪
רמת גן יד לבנים
שדרות ירושלים 3
80 מר
2
1,000,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 33
460 מר
12
11,500 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל
217 מר
5
70 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
830 מר
1
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי 61
26 מר
2.5
730,000 ₪
רמת גן שכונת הלל
דרך בן גוריון
131 מר
3
1,700,000 ₪
רמת גן רמת שקמה
שלם 00
90 מר
3.5
7,000 ₪
רמת גן הבורסה
תובל 16
70 מר
3
1,150,000 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 35
346 מר
12
70 ₪
רמת גן שכונת הלל
דרך בן גוריון 131
30 מר
1
רמת גן שכונת הלל
דרך בן גוריון
171 מר
4
12,500 ₪
רמת גן תל בנימין
הדקלים
500 מר
9,000,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
1500 מר
1
85 ₪
רמת גן שכונת הלל
דרך בן גוריון
1000 מר
12
8,900 ₪
רמת גן הבורסה
תובל
190 מר
4
50 ₪
רמת גן שכונת הגפן
דרך אבא הלל
18 מר
1.5
429,000 ₪
רמת גן הבורסה
היצירה
400 מר
12
9,800,000 ₪
רמת גן
שדרות ירושלים
400 מר
2
5,300,000 ₪
רמת גן שכונת הלל
דרך בן גוריון
95 מר
4
900,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
דרך זאב ז'בוטינסקי 28
850 מר
1
רמת גן הבורסה
בצלאל
352 מר
12
11,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי 61
24 מר
2.5
830,000 ₪
רמת גן הבורסה
בצלאל
400 מר
10
3,750,000 ₪
רמת גן הבורסה
הבונים
300 מר
6
5,200,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
460 מר
12
12,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
90 מר
5
1,350,000 ₪
רמת גן מרכז העיר ב'
ארלוזורוב 12
60 מר
2
1,100,000 ₪
רמת גן מרכז העיר א'
ארלוזורוב
16 מר
1
330,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
460 מר
12
12,000 ₪
רמת גן שכונת הראשונים
 
473 מר
10
12,000 ₪
רמת גן נחלת גנים
דרך בן גוריון 2
125 מר
4.5
13,500 ₪
רמת גן הבורסה
הרקון
1050 מר
12
13,260 ₪
רמת גן
 
313 מר
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא
100 מר
4
7,500 ₪
רמת גן תל יהודה
 
160 מר
6
8,000 ₪
רמת גן
שדרות ירושלים
25 מר
1
650,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
470 מר
10
6,000,000 ₪
רמת גן תל יהודה
 
510 מר
12
רמת גן הבורסה
בצלאל 7
300 מר
5
13,000 ₪
רמת גן תל יהודה
בר כוכבא
1000 מר
12
9,500 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
270 מר
5
רמת גן
 
70 מר
1
רמת גן תל יהודה
 
70 מר
3.5
1,000,000 ₪
רמת גן תל בנימין
דרך זאב ז'בוטינסקי
170 מר
6