EVENIS GROUP

אלנבי 14 תל אביב יפו

תל אביב יפו

054-2181026
סוכנים

הנכסים של EVENIS GROUP

נדלן למכירה

תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי

חולדה
13% 8,500,000 ₪
95 מ"ר
3.5 חד'
9,800,000 ₪

רמת גן תל בנימין

אלונים 5

230 מ"ר
7 חד'
6,900,000 ₪

תל אביב יפו צפון יפו

אליפלט 26
11% 26,000,000 ₪
425 מ"ר
5 חד'
23,000,000 ₪

תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני

תל אביב יפו

200 מ"ר
4.5 חד'
9,000,000 ₪

תל אביב יפו לב תל אביב החלק הדרומי

שדרות רוטשילד 17
3% 7,800,000 ₪
149 מ"ר
3.5 חד'
7,550,000 ₪

תל אביב יפו נוה חן

מעפילי אגוז

115 מ"ר
4 חד'
11%+ 2,050K ₪

תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני

שיינקין

120 מ"ר
4 חד'
8,500,000 ₪

תל אביב יפו כרם התימנים

הרב אהרונסון
6% 5,000,000 ₪
72 מ"ר
4 חד'
4,700,000 ₪
נדלן להשכרה

תל אביב יפו צפון יפו

אליפלט 26
24% 38,000 ₪
425 מ"ר
5 חד'
50,000 ₪

תל אביב יפו צפון יפו

שמעון הצדיק 13
12% 40,000 ₪
210 מ"ר
4 חד'
35,000 ₪

תל אביב יפו עג'מי

קדם
8% 12,000 ₪
120 מ"ר
5 חד'
11,000 ₪

תל אביב יפו נוה שאנן

צ'לנוב
4% 12,000 ₪
145 מ"ר
4.5 חד'
11,500 ₪

תל אביב יפו פארק צמרת

ניסים אלוני
1% 60,000 ₪
411 מ"ר
6 חד'
59,000 ₪

תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני

אלנבי 15
10% 13,000 ₪
73 מ"ר
3 חד'
11,600 ₪

תל אביב יפו מע"ר צפוני

דרך מנחם בגין 158
12% 25,000 ₪
157 מ"ר
5 חד'
22,000 ₪

תל אביב יפו מע"ר צפוני

דרך מנחם בגין 158
18% 16,000 ₪
104 מ"ר
4 חד'
13,000 ₪
נדלן מסחרי

רמת גן תל יהודה

דרך בן גוריון 183
12% 4,000,000 ₪
495 מ"ר
3,500,000 ₪

נכסים מומלצים של EVENIS GROUP

תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי

חולדה

95 מ"ר
3.5 חד'
9,800,000 ₪
רמת גן תל בנימין

אלונים 5

230 מ"ר
7 חד'
6,900,000 ₪
תל אביב יפו צפון יפו

אליפלט 26

425 מ"ר
5 חד'
23,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני

תל אביב יפו

200 מ"ר
4.5 חד'
9,000,000 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הדרומי

שדרות רוטשילד 17

149 מ"ר
3.5 חד'
7,550,000 ₪
תל אביב יפו נוה חן

מעפילי אגוז

115 מ"ר
4 חד'
2,050K ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני

שיינקין

120 מ"ר
4 חד'
8,500,000 ₪
תל אביב יפו כרם התימנים

הרב אהרונסון

72 מ"ר
4 חד'
4,700,000 ₪