למכירה שתי נקבות קאמרון בוגרות מושלמות ו...
15 דורפר נקי+2 זכרים התמנות מדברות 5 בהר...
שתי כבשות שני טלאים שלהם וזכר בן ארבע חו...
למכירה 5 טלאים בני חודשיים
נקבות לבשר או לגידול משקל 55-60
29 ₪
טלאים דרופר סחורה יפה בהזדמנות. לא להיתק...
עז מסוג זאנן עם גדי אלפיני. יפים מאוד ומ...
גדאיות וטליות
20 רוש
40 זכרים
8 אמהות בהריון מוקדם ואחד ילדה אם זכר בן...
1,680 ₪
טליות יפות סוג דם bb גיל בין 4 3
5,000 ₪
עגלים זכרים הולנדים יפים בריאים יונקים מ...
2,000 ₪
שיש עיזים שלוש בהריון מתקדם ושלוש עם חמש...
פרה צעירה המלטה שניה והבן שלה זכר בגיל ח...
13,000 ₪
30 רוש כבשים בהריון מכלאות 30 רוש כבשים ...
עזים
נקבה קמרונית צעירה 10 חודשים בהריון נקבה...
1,800 ₪
גמל בן 9 שנים גמל בן 9 שנים
10,000 ₪
תייש אלפיני טהור תייש אלפיני טהור בן 3 ג...
1,500 ₪
חיית מחמד.. לבן עם ריקועים.
1,500 ₪
מחיר אחרון כיבשה גדולה ויפה מיסוג אווסי ...
1,600 ₪
3 כבשים דרובר על אסף וראיון
1,750 ₪
זכר בן חודש בריא 0533406461 כסייפה
5 טלאים זכרים גיל חודשיים במחיר 1250 5 ט...
1,250 ₪
עז צעירה והבן שלה זכר עז וגדי בן חודשיים
למכירה זכר+נקפה מסוג עזיזה בני 8 חודשים ...
1,600 ₪
22 נקבות יפות b+
40 טלאים 22זכרים ו18נקבות
3 עזים ננסיות נקבות בנות כ שנה בריאות וח...
700 ₪
10 עגלים יפים בריאים מחוסנים אוכלים תערו...
3,000 ₪
זוג גדיים ננסיים מהממים ומורגלים לבני אד...
עגלה שוקלת יותר מ250 ק
5,500 ₪
5נקיבות+זכר BB לגידול 5נקיבות+זכר BB לגי...
7 עזים לרצנים
זכר דרופר דורסט יפה בן שנתיים
3,200 ₪
4 עזים 6
זכר אלפני מעורב בריא חזק ויפה....למכירה ...
1,300 ₪
שתי עגלים על חלב
2,250 ₪
פעמון גדול 150₪
100 ₪
גדיים 0504240820
1,600 ₪
25כבשים בהריון מתכדם למכירה גזע טוב לרצי...
2,200 ₪
זכר בורי גזעי בן 10 חודשים לרצינים בלבד....
גדיות יפות לפי משקל
10 נקבות מסוג מוכלאה גזע מעולה בראים ומט...
1,250 ₪
13 אמהות גיל שנתים מגזע יפה בהריון אתחיל...
2,300 ₪
10 זכרים
גבסים לבשר
29 ₪
זכר לרבעה מגזע ספולק אפק +B בדוק בדיקת ד...
4,500 ₪
למכירה עיזים שאמיות מוכנים להרבעות. מושל...
3 זכרים ו2 נקבות בנות חודשים המחיר סופי
1,100 ₪
למכירה 5 כבשים ו5 טלאים מזן מעורב ספו לו...
לול תרנגולות מדגם צימר! דגם איכותי שמוכי...
1,750 ₪
שתי עיזים בהריון מגזע זאנן, עדיין חולבות...
גזע ספלק עם דרובר אמריקי משקל 80
1,620 ₪
פרה בהריון גבוע שתי המלטות מועורבת מחיר ...
7,500 ₪
עדר מחוסן בדוק לרצנים בלבד 6 אמהות אחד מ...
1,550 ₪
גדי בורי טהור
אייל להרבעות. האבא דורפר האמא מזן אפק.תא...
2,200 ₪
2 זכרים דרופר נקי להרבעות גודלים מהר במש...
2,000 ₪
12 זכרים
900 ₪
23 זכרים בני חודשיים .מסוג פנדוג .
1,250 ₪
טלאים וטליות לגידול מזאן אפק ילודה מאוד ...
חמור צעיר ובריא ומעולה לעבודה. הובלה כלו...
300 ₪
גדיים למכירה
שני זכרים ושתי נקבות מחיר סופי ימכרו כקב...
1,250 ₪
25 זכרים בני חודשים עד 3חודשים 25 זכרים ...
2 זכרים ונקבה
חמש גדאים בני חודשיים
9נקבות גזע יפה צעירות מחסנות ללא מחלות מ...
1,650 ₪
ארבע עיזים צעירות ארבע צעירות עם ארבע גד...
זכר סופולק משלישיה מעידר נקי בדוק דם נקי...
3,300 ₪
גדיים זכרים למכירה
חמש נקבות וזכר ..... בהריון 3 חודשים חמש...
למכירה עדר כבשים נדיר..עדר מטופל,מטופח ו...
זכר סופלוק נקי עבר בדקות דם מעדר נקי בן ...
2,600 ₪
5 טלאים בני חודשים 2 זכרים 3 נקבות פלוס ...
1,500 ₪
למכירה גדיים מסוג בורי מעורב...
8 פרות למכירה
עז בריאה וחזקה שקטה בגיל שנה וחצי גדלה ע...
500 ₪
30 כבשות גזע למכירה לרציניים בלבד
1,699 ₪
גדיות בגיל 5 חודש מסוג בלאדי 850שח גמיש ...
850 ₪
עגלים בני חודשיים
1,900 ₪
עדר עזים מטופלים ויפים בהריון חודשיים וח...
1,700 ₪
שרולה מעורב עם מרינו שוקל מעל 80 קילו נק...
2,500 ₪
למכירה 20 כבשים סוג דרופר מעורב 17 על סף...
45,000 ₪
14 זכרים 10 נקבות מסוג אסף ארגונל גילם ש...
1,220 ₪
אתון ידידותית. לא נושכת, לא בועטת, מאולפ...
700 ₪
זכר 3 שנים יפה וחזק זכר 3 שנים יפה וחזק
טליות מובחרות. מגזע מעורב עין חצבה. מתאי...
8 זכרים דרופר למכירה משקל 60+ לא להתקשר ...
למכירה 2עיזות נקבות בנות כשנה מחוסנות, כ...
700 ₪
טליות בלדי צעירות בריאות לשחיטה
1,450 ₪
עגלים יפים
זוג כבשים קמרוני זכר ונקבה זכר 9 חודשים ...
2,800 ₪
דרובר
17,500 ₪