20 נקבות בראיון גזע יפה גיל 9 חדשים +
1,650 ₪
שרולה מעורב עם מרינו שוקל מעל 80 קילו נק...
2,500 ₪
זכר סופולק משלישיה מעידר נקי בדוק דם נקי...
3,300 ₪
חמש נקבות וזכר ..... בהריון 3 חודשים חמש...
למכירה עדר כבשים נדיר..עדר מטופל,מטופח ו...
שתי עיזיים עם 3 אד עם גדי והשניה עם שתי ...
3 כבשים דרובר על אסף וראיון
1,750 ₪
5 טלאים בני חודשים 2 זכרים 3 נקבות פלוס ...
1,500 ₪
מחיר אחרון כיבשה גדולה ויפה מיסוג אווסי ...
1,600 ₪
חיית מחמד.. לבן עם ריקועים.
1,500 ₪
תייש אלפיני טהור תייש אלפיני טהור בן 3 ג...
1,500 ₪
זכרים להרבעה מגזע מעולה קו דם חזק לגידול
גדיות 8 חודשים שתי גדיות גזע טוב לגידול ...
גמל בן 9 שנים גמל בן 9 שנים
10,000 ₪
עדר עזים מטופלים ויפים בהריון חודשיים וח...
1,700 ₪
14 זכרים 10 נקבות מסוג אסף ארגונל גילם ש...
1,220 ₪
עזים
טליות מובחרות. מגזע מעורב עין חצבה. מתאי...
8 זכרים דרופר למכירה משקל 60+ לא להתקשר ...
למכירה 2עיזות נקבות בנות כשנה מחוסנות, כ...
700 ₪
עגלים יפים
זוג כבשים קמרוני זכר ונקבה זכר 9 חודשים ...
2,800 ₪
זכר יפה בן 3 נשים מעלה
3,100 ₪
ניקבה רגועה מאוד פרטים אחרים בטלפון לא ל...
3,500 ₪
פרה צעירה המלטה שניה והבן שלה זכר בגיל ח...
13,000 ₪
4 כבשות דרובר וזכר ענק
7זכרים ו2נכבות גזע יפה גיל חדשים
1,050 ₪
שיש כבשות שלוש עם שלוש טלאים ושלוש בהריו...
גמל בן 9 שנים ..
18,000 ₪
למכירה 6 נקבות וזכר קולם בהריון ו2 בהריו...
10כבשים 10 כבשים 4עם 6טלאים 6 כבשים בהרי...
7 טליות בהריון 3 חודשים נקיות ממחלות גיז...
15,000 ₪
בן שנה יפה יפה סוג טוב
10 עגלים יפים בריאים מחוסנים אוכלים תערו...
3,000 ₪
3 עזים ננסיות נקבות בנות כ שנה בריאות וח...
700 ₪
עזים ננסיות וחלק מעורבות 8 נקבות זכר אחד...
650 ₪
תיש אמא ירדני נקי ואבא טורקי נקי אפשר עס...
אתון מהממת רגועה וטובה עם ילדים מגיעה עם...
400 ₪
12 אמהת בהריון
5 טלאים זכרים גיל חודשיים במחיר 1250 5 ט...
1,250 ₪
עשרה אמהות יפות גזע מעלה מישו קודם זוכה
1,550 ₪
גמל בן 8 שנים
13,000 ₪
למכירה תיש מרשים ויפה. בן שנתיים וחצי. מ...
1,500 ₪
שני זכרים ושני נקבות מסוג אסף לגדול
1,300 ₪
כבשה עם שני טלאים זכרים בני חודש וחצי וע...
7,000 ₪
6 טלאים 4 נקבות אסף על סופלוק גיל חדשים
1,190 ₪
15 נקבות ברהיון גזע טוב ברהיון ברהיון
1,250 ₪
זכר בן חודש בריא 0533406461 כסייפה
10 זכרים 2 נקבות טלאים בני כ 50 יום לרצי...
970 ₪
עזים עראקי וירדני צבעים מיוחדים ברמה גבו...
5נקיבות 2 זכרים גמולים חלב
שלוש זכרים ושתי נקבות נא לא להתקשר סתם ג...
1,250 ₪
טליות יפות סוג דם bb גיל בין 4 3
5,000 ₪
13 אמהות גיל שנתים מגזע יפה בהריון אתחיל...
2,300 ₪
8 פרות למכירה
למכירה גדיים מסוג בורי מעורב...
. .
כבשה יפה בת חמישה חודשים מטופלת מוכנה למ...
1,900 ₪
גדיות יפות לפי משקל
25כבשים בהריון מתכדם למכירה גזע טוב לרצי...
2,200 ₪
זכר סופלוק נקי עבר בדקות דם מעדר נקי בן ...
2,600 ₪
יפים בני חודשיים שחור לבן תערובת חופשי
2,500 ₪
4 עזים 6
זכר לרבעה מגזע ספולק אפק +B בדוק בדיקת ד...
4,500 ₪
אטליות יפות
.
3,500 ₪
גדיים וגדיות מעורבות לרציניים בלבד!
סוג אסף
3,000 ₪
גדיים זכרים למכירה
עזים מושבחות שמי ובלדי פרטים בטלפון
פרה בת שנה וארבע חודשים .. מטופלת היטב ....
10,000 ₪
עגלים שרולה שמנתל מעורב למוזין בני 4 חוד...
ארבע עיזים צעירות ארבע צעירות עם ארבע גד...
25 זכרים מעל 6 חושדים.. סחורה א 05042408...
עדר מ 18 אמהות יש מהם 7 ילדו 8 זכרים בשא...
1,650 ₪
עזים
עגלים זכרים הולנדים יפים בריאים יונקים מ...
2,000 ₪
למכירה 5 כבשים ו5 טלאים מזן מעורב ספו לו...
עז בריאה וחזקה שקטה בגיל שנה וחצי גדלה ע...
500 ₪
39 זכרים
עזים שקלות בערך 55 קילו גזע אכי טוב ללא ...
שני תיישים צעירים, עיזים ננסיות, שני זכר...
400 ₪
דרובר
17,500 ₪
40 זכרים
גדאיות וטליות
טליות בלדי צעירות בריאות לשחיטה
1,450 ₪
2 זכרים דרופר גיל 4 חודשים המחיר לאחד
1,950 ₪
4 זכרים B+ יפים לגידול
9 זכרים
23 זכרים בני חודשיים .מסוג פנדוג .
1,250 ₪
זכר 3 שנים יפה וחזק זכר 3 שנים יפה וחזק
15 דורפר נקי+2 זכרים התמנות מדברות 5 בהר...
עגלה שוקלת יותר מ250 ק
5,500 ₪
כבשים למכירה
למכירה 20 כבשים סוג דרופר מעורב 17 על סף...
45,000 ₪
5נקיבות+זכר BB לגידול 5נקיבות+זכר BB לגי...