דירות לסטודנטים באזור בן-גוריון בנגב

באר שבע שכונה ט
עין גדי 16
127 מר
5
3,900 ₪
באר שבע שכונה ג
חנה סנש 5
50 מר
2
1,750 ₪
באר שבע שכונה ג
חביבה רייק 19
48 מר
2
1,500 ₪
באר שבע
יצחק רגר
86 מר
4
2,800 ₪
באר שבע שכונה ד
רש''י
72 מר
3
1,600 ₪
באר שבע שכונה יא
החיד''א
35 מר
2
2,500 ₪
באר שבע שכונה ד
אלכסנדר ינאי 17
62 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 34
35 מר
2
1,550 ₪
באר שבע שכונה יא
החיד''א 73
45 מר
2
1,600 ₪
באר שבע שכונה יא
אלפסי 13
75 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 129
120 מר
4.5
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 113
100 מר
4
3,000 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 22
70 מר
4
2,800 ₪
באר שבע שכונה ג
אסירי ציון 8
60 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
8450 556
60 מר
2
2,500 ₪
עומר
 
196 מר
6
6,500 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 26
120 מר
4.5
3,600 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 25
40 מר
1
1,700 ₪
עומר
מרגנית 25
12 מר
600 ₪
באר שבע שכונה ד
אלכסנדר ינאי
30 מר
1.5
1,500 ₪
באר שבע שכונה ד
דוד המלך
50 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט 12
80 מר
4
3,000 ₪
באר שבע שכונה ה
טבנקין
40 מר
2
1,750 ₪
באר שבע שכונה ו
רחבת שלומציון 2
90 מר
4
2,700 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 12
100 מר
3
3,400 ₪
באר שבע שכונה ג
המעפילים 7
75 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ג
הנדיב 2
55 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור
60 מר
3
2,800 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר
124 מר
5
4,000 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 2
76 מר
3
2,850 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 22
97 מר
3.5
2,700 ₪
באר שבע מרכז אזרחי
לייב יפה 23
65 מר
3.5
2,700 ₪
באר שבע שכונה יא
רחבת הרב עוזיאל 13
100 מר
4
2,800 ₪
באר שבע שכונה ד
הכנסת
50 מר
2
1,700 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג
120 מר
4
3,800 ₪
באר שבע שכונה ד
רמב''ן 90
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ו
רחבת יותם
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ג
וינגייט
80 מר
4
3,600 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 55
85 מר
3.5
2,500 ₪
באר שבע רמות
פרופסור גבריאל טרק 1
150 מר
4
4,300 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
40 מר
3
2,350 ₪
באר שבע שכונה יא
רחבת הרא''ש 12
50 מר
2
1,750 ₪
באר שבע שכונה ג
ארלוזורוב 7
70 מר
3
באר שבע מרכז אזרחי
דוד וולפסון 1
40 מר
2
1,900 ₪
באר שבע שכונה ג
דרך השלום 133 133
42 מר
2
1,900 ₪
באר שבע רמות
אברהם שופט 148
60 מר
2
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
שח''ל 17
100 מר
4
3,300 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 2 2
3
2,700 ₪
באר שבע רמות
דב ברנע
12 מר
5
4,250 ₪
באר שבע שכונה יא
רחבת הרב עוזיאל 7
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ג
קלישר 44
38 מר
2
2,100 ₪
באר שבע רמות
אברהם שופט 58
55 מר
2
2,500 ₪
באר שבע שכונה ג
חנה סנש 2 2
55 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה יא
רחבת הרב עוזיאל 22
76 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ד
הרב יוסף סוסו 10
55 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שיכון דרום
סרן דב
30 מר
1
2,100 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 63
115 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה ו
מבצע עובדה 48
67 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 24
67 מר
2
2,500 ₪
באר שבע נווה זאב
משה סתיו 3
65 מר
2
2,750 ₪