אשקלון אפרידר
השריונאים 11
688 מר
9
6,150,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
138 מר
9
1,520,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 11
250 מר
9
3,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יהלום 1
600 מר
9
3,500,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר ארבל 12
370 מר
9
1,890,000 ₪
אשקלון נאות אשקלון
עפרוני 2
240 מר
9
2,450,000 ₪
אשקלון שקמים
ד. מרכוס 18
305 מר
9
3,180,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מרק שטיפטל
520 מר
9
2,495,000 ₪