אשקלון ברנע ב
מרק שטיפטל
350 מר
7
3,900,000 ₪
אשקלון נאות אשקלון
נחליאלי 8
300 מר
7
2,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אריה תגר
500 מר
7
2,420,000 ₪
אשקלון ברנע
צבי סגל
500 מר
7
3,295,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שריג 17
330 מר
7
3,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
קפסטט 999
400 מר
7
4,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רעות 50
320 מר
7
3,850,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עדולם 2
230 מר
7
2,390,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הרב קוק 4
540 מר
7
5,200,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
השפלה 3
260 מר
7
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע
לשם 3
270 מר
7
1,870,000 ₪
אשקלון גולדה
התקווה 00
140 מר
7
2,000,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 101
500 מר
7
2,700,000 ₪
אשקלון ברנע
צבי סגל 1
560 מר
7
אשקלון ברנע
יפתח הגלעדי 27
240 מר
7
2,900,000 ₪
אשקלון אפרידר
הנשיא 39
250 מר
7
3,100,000 ₪