אשקלון הסיטי
בת גלים 9
40 מר
2
900,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
48 מר
2
760,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 24
57 מר
2
1,180,000 ₪
אשקלון מרינה
בת גלים
48 מר
2
880,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל 3
45 מר
2
800,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
45 מר
2
730,000 ₪
אשקלון
שדרות מנחם בגין
53 מר
2
אשקלון
שדרות מנחם בגין
55 מר
2
800,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה
60 מר
2
900,000 ₪
אשקלון
שדרות מנחם בגין
155 מר
2
960,000 ₪
אשקלון הסיטי
בת גלים 7
55 מר
2
920,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל
45 מר
2
800,000 ₪
אשקלון מרינה
בת גלים
50 מר
2
1,040,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
56 מר
2
730,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל 13
54 מר
2
825,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 4
50 מר
2
1,100,000 ₪
אשקלון מרינה
בת גלים
50 מר
2
1,030,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל 13
50 מר
2
780,000 ₪
אשקלון מרינה
השונית 2
70 מר
2
760,000 ₪
אשקלון אפרידר
הצנחנים 7
50 מר
2
1,620,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל
50 מר
2
830,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
155 מר
2
950,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל
2
780,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד
115 מר
2
899,999 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 48
55 מר
2
595,000 ₪
אשקלון מרינה
בת גלים
72 מר
2
865,000 ₪
אשקלון מרינה
בת גלים
56 מר
2
880,000 ₪
אשקלון
בנימין 24 2
60 מר
2
670,000 ₪
אשקלון גן הורדים
ביאליק
50 מר
2
590,000 ₪
אשקלון מרינה
השונית
52 מר
2
725,000 ₪
אשקלון
 
40 מר
2
740,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דובב 10
50 מר
2
865,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל 13
60 מר
2
775,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
81 מר
2
1,080,000 ₪
אשקלון ז'בוטינסקי
גיורא יוספטל 6
36 מר
2
620,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
45 מר
2
660,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל 11
59 מר
2
770,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 3
55 מר
2
850,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
40 מר
2
680,000 ₪
אשקלון נווה ים
ח.מ. שפירא 34
60 מר
2
610,000 ₪
אשקלון מרינה
בת גלים
50 מר
2
970,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל
55 מר
2
780,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
60 מר
2
835,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 33
45 מר
2
699,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 39
55 מר
2
655,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שדרות מנחם בגין 10
50 מר
2
855,000 ₪
אשקלון הסיטי
בת גלים 5
52 מר
2
985,000 ₪
אשקלון שקמים
אליעזר מילרוד 10
55 מר
2
630,000 ₪
אשקלון אפרידר
גולני 18
60 מר
2
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי
55 מר
2
570,000 ₪
אשקלון כרמי ציון
הושע
35 מר
2
890,000 ₪
אשקלון
 
60 מר
2
830,000 ₪
אשקלון שקמים
גיורא יוספטל
50 מר
2
610,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 5 כניסה:33
48 מר
2
950,000 ₪
אשקלון רמת אשכול
דוד רזיאל 20
50 מר
2
580,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
54 מר
2
595,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 29
45 מר
2
אשקלון מרינה
בת גלים
50 מר
2
926,000 ₪
אשקלון הסיטי
בת גלים 7
55 מר
2
870,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 23
52 מר
2
645,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
60 מר
2
810,000 ₪
אשקלון הסיטי
בת גלים 9
55 מר
2
875,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל
38 מר
2
740,000 ₪
אשקלון
 
62 מר
2
970,000 ₪
אשקלון
 
35 מר
2
850,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 23
45 מר
2
630,000 ₪
אשקלון גולדה
ח.מ. שפירא 42
54 מר
2
729,999 ₪
אשקלון מרינה
הנמל 13
54 מר
2
800,000 ₪
אשקלון אפרידר
בת גלים 1
50 מר
2
850,000 ₪
אשקלון מרינה
השונית
55 מר
2
720,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 23
50 מר
2
770,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
55 מר
2
500,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף
75 מר
2
770,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 24
45 מר
2
690,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 23
50 מר
2
580,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
70 מר
2
1,090,000 ₪
אשקלון גן הורדים
ביאליק
52 מר
2
560,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שדרות מנחם בגין 20 כניסה:1
55 מר
2
720,000 ₪
אשקלון
חולדה הנביאה
450 מר
2
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ים
ח.מ. שפירא 32
50 מר
2
550,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 35
55 מר
2
715,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 23
42 מר
2
750,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
60 מר
2
835,000 ₪
אשקלון מרינה
הנמל
60 מר
2
770,000 ₪
אשקלון מרינה
השונית 2
128 מר
2
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 5
999 מר
2
630,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה 2
41 מר
2
אשקלון מרינה
יפה נוף 31
41 מר
2
760,000 ₪
אשקלון מרינה
השונית 9
40 מר
2
910,000 ₪
אשקלון
הנביאים 4 1
120 מר
2
1,180,000 ₪
אשקלון
טבועי אגוז 7
120 מר
2
850,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 3
54 מר
2
780,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 5
57 מר
2
840,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 23
41 מר
2
640,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי 9
50 מר
2
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
2
650,000 ₪