אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
150 מר
5
1,649,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש
150 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
220 מר
5.5
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 13
119 מר
4
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 127
150 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
200 מר
5
1,495,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 13
145 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
115 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 29
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מרק שטיפטל
350 מר
7
4,000,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
180 מר
4
1,980,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי 11
120 מר
5
1,420,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים
370 מר
6
2,999,999 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 9
140 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 30
124 מר
5
1,620,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 7
119 מר
4
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 55
120 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 32
150 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 55
150 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 20
145 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
130 מר
5
1,599,999 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 7
140 מר
5
1,690,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שריג
240 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים
320 מר
5
3,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
קצרין 3
300 מר
6
3,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
125 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 7
140 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות עמק חפר 5
150 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי 7
119 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 9
110 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
178 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
150 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 17
121 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 31
113 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 1
120 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 8
130 מר
5.5
1,730,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 18
142 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 15
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שריג 17
120 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 30
124 מר
5
1,620,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
122 מר
4
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
110 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 15
119 מר
4
1,580,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 29
140 מר
5
1,970,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 17
152 מר
5
1,830,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
154 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 17
153 מר
4
אשקלון ברנע ב
אודם
600 מר
6
5,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 1
310 מר
5
2,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ידידות
350 מר
7
3,900,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 139
127 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רינה
350 מר
7
3,880,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
150 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 33
240 מר
5
2,150,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
89 מר
5
2,220,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
120 מר
4
1,375,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 19
200 מר
5
1,950,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 22
125 מר
4
1,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 18
145 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
140 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 32
114 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 15
125 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
140 מר
5
אשקלון ברנע ב
כפר דרום
40 מר
6
4,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
152 מר
5
1,455,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 11
110 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רינה 8
200 מר
6
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
225 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
זכרון יעקב
530 מר
6
2,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הרב דוד בוזגלו 4
600 מר
6
4,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 27 6
138 מר
5
1,900,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש
145 מר
5.5
2,190,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 17
120 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
120 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
112 מר
5
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 16
125 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 31
148 מר
5.5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
150 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
180 מר
5.5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 29
120 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 7
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
115 מר
4
1,525,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 8
128 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות עמק חפר 34
120 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שריג
340 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 11
128 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום
502 מר
2,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי
128 מר
5
1,420,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רינה
358 מר
1,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
סירה
600 מר
3,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
130 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שריג
360 מר
6
2,990,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
100 מר
3
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
115 מר
4