אשקלון ברנע ב
דרך היין 5
142 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין
120 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 20
120 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
250 מר
5
1,655,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 20
120 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 5
120 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 17
128 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 6
230 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
118 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 21
122 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יעקב מרידור 12
113 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
119 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 37
108 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אריה תגר 36
500 מר
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 6
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ניסנית 3
550 מר
10
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
120 מר
4
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 1
265 מר
5.5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
150 מר
5
2,150,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 37
110 מר
4
155,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
130 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים 1
135 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 16
320 מר
7
3,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 31
170 מר
5.5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
125 מר
4
1,465,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום
500 מר
6
2,980,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
134 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
120 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 32
150 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 20
115 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 12
165 מר
5.5
2,880,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
130 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אבני חושן 1
601 מר
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 23
137 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
165 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון ברנע ב
טבלן
600 מר
6
אשקלון ברנע ב
דרך היין 19
116 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורק
350 מר
5
2,685,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
118 מר
4
1,395,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים
120 מר
4
1,435,000 ₪
אשקלון ברנע ב
חדווה 9
300 מר
6
3,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות עמק חפר 36
250 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
148 מר
5
1,435,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 27
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 8
300 מר
6
2,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 999
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 111
508 מר
6
2,980,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
190 מר
5.5
2,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יעקב מרידור 12
140 מר
5
1,695,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 36
145 מר
5
1,710,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 6
110 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
150 מר
5
2,270,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
128 מר
4
1,495,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 27 27
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רפאל איתן 1
305 מר
6
3,280,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורק 189
300 מר
1,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
סיני 1
105 מר
4
1,145,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 21
149 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רפידים 252
601 מר
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 34
115 מר
4
1,345,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 12
201 מר
6
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 90
135 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רינה 5
231 מר
5
3,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 111
138 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 12
210 מר
6
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 25
230 מר
6
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 13
140 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
120 מר
4
1,299,000 ₪
אשקלון ברנע ב
סיני 1
89 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 6
118 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 11
145 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 7
137 מר
4
אשקלון ברנע ב
יהלום 1
600 מר
9
3,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שריג 13
280 מר
5
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 19
116 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אחווה 1
320 מר
7
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 125
160 מר
5
1,910,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 7
118 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 9
135 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אריה תגר 26
504 מר
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 37
110 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 6
118 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 19
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
130 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 31
140 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 19
110 מר
4
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
170 מר
5
אשקלון ברנע ב
דרך היין 9
147 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 16
124 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
סיני 9
90 מר
3
1,110,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 15
116 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 125
160 מר
5
1,930,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
115 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
170 מר
5
2,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורק
220 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 11
111 מר
4