אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
156 מר
5
1,745,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 23
137 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
חדווה 9
300 מר
6.5
3,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 1000
120 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 14
110 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 30
180 מר
5
2,230,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 137
108 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 129
104 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
200 מר
5
1,495,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 31
140 מר
5.5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
חדווה 9
309 מר
6.5
3,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות קדש 33
137 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 15
250 מר
5
2,850,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 19
185 מר
4
3,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ניסנית 3
500 מר
8
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 20
123 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 9
112 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
220 מר
5.5
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 36
145 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 141
100 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 139
123 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 1
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 36
150 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 18
100 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
205 מר
5
1,730,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 1
148 מר
5
2,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 19
147 מר
5
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 3
127 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אבני חושן 1
601 מר
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 34
115 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שבו 17
600 מר
6
5,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 6
100 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 21
235 מר
5
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 17
200 מר
5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 16
124 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 6
115 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 12
201 מר
6
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות עמק חפר 3
120 מר
5
1,555,500 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 34
108 מר
4
1,429,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות עמק חפר 34
98 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי 1
154 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 34
115 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 125
160 מר
5
1,910,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 6
120 מר
4
1,375,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות קדש 33
119 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 27
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 5
250 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 2
135 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 13
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 2
120 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 8
300 מר
6
2,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 5
148 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות קדש 21
135 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 11
112 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי 7
180 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 7
140 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 1
130 מר
5
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 5
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 7
118 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 141
250 מר
5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 17
154 מר
5
1,790,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 17ב
116 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
135 מר
4
2,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יעקב מרידור 12
130 מר
5
2,150,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
130 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
105 מר
4
1,310,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מורג 8
300 מר
8
3,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 21
142 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 20
103 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 1
148 מר
5
2,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הרב דוד בוזגלו 6
600 מר
4,000,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 6
130 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
צוללת 7
600 מר
2,650,000 ₪
אשקלון נאות אשקלון
אריה עוזר 10
120 מר
4
1,395,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 34
108 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 17
140 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מרק שטיפטל 18
300 מר
8
3,050,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 9
135 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי
130 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 32
114 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 31
110 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
115 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 12
201 מר
6
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 999
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
108 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 6
110 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 182
113 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
110 מר
4
1,515,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 20
115 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 218
109 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים 2
115 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 15
125 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 31
240 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 13
110 מר
4
1,515,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי 4
170 מר
4
1,560,000 ₪