אשקלון ברנע ב
אריה תגר 36
500 מר
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
165 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות קדש 28
250 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 21
100 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 15
120 מר
4
1,620,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שבו 17
600 מר
6
5,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
120 מר
4
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 55
112 מר
4
1,445,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 17
230 מר
6
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
170 מר
5
2,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
האפיק 8
600 מר
6
3,150,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 999
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 17ב
116 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 15
250 מר
7
2,850,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 6
230 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ניסנית 3
500 מר
8
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין
120 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 27
138 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 3
127 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 37
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
 
117 מר
4
1,210,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת
250 מר
5
1,655,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 8
130 מר
5.5
1,850,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורק 21
300 מר
5
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 19
128 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 13
110 מר
4
1,515,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 14
135 מר
5
10,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 5
250 מר
5
אשקלון ברנע ב
דרך היין 13
110 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 20
120 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 5
120 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 23
137 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 13
110 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 5
148 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 5
142 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
165 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 16
320 מר
7
3,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 21
122 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 7
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות קדש 28
250 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
חדווה 9
300 מר
6.5
3,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יעקב מרידור 12
113 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש
130 מר
4
1,385,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 18
108 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 1000
120 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 1000
120 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
119 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי
130 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 37
108 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 6
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ניסנית 3
550 מר
10
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 37
110 מר
4
155,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים 1
135 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 22
143 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 17
128 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן 1
265 מר
5.5
2,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יצחק חכימי 4
170 מר
4
1,560,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
118 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
118 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 31
170 מר
5.5
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 20
120 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
130 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי
154 מר
5
1,795,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
205 מר
5
1,730,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
150 מר
5
2,150,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 29
125 מר
4
1,465,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
130 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורק
350 מר
5
2,685,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום
500 מר
6
2,980,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורשים
120 מר
4
1,435,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 19
116 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
120 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון ברנע ב
חדווה 9
300 מר
6
3,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
118 מר
4
1,395,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש 23
137 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אבני חושן 1
601 מר
2,250,000 ₪
אשקלון ברנע ב
טבלן
600 מר
6
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 35
165 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון ברנע ב
תירוש
400 מר
6
2,955,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 141
100 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 11
134 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 36
145 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 12
165 מר
5.5
2,880,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 32
150 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 20
115 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 20
123 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות עמק חפר 36
250 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 999
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רחבעם זאבי 27
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון ברנע ב
הבוסתן
148 מר
5
1,435,000 ₪
אשקלון ברנע ב
דרך היין 8
300 מר
6
2,550,000 ₪
אשקלון ברנע ב
כפר דרום 111
508 מר
6
2,980,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 33
190 מר
5.5
2,200,000 ₪
אשקלון ברנע ב
יעקב מרידור 12
140 מר
5
1,695,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מעלה הגת 36
145 מר
5
1,710,000 ₪