אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 11
115 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
160 מר
5
1,350,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
250 מר
5
2,090,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד
80 מר
3
980,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד
86 מר
3
980,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 23
100 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 19
152 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה
60 מר
2
900,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 25
73 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
93 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 9
115 מר
4
1,425,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דובב
250 מר
4
1,695,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 21
180 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
קדומים
180 מר
6
אשקלון נווה דקלים
סלעית
300 מר
4.5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עשרת השבטים
70 מר
3
920,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 27
103 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
220 מר
5
2,150,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
מבצע קדש 1
130 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
155 מר
2
950,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שביט
220 מר
3
1,450,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
220 מר
8
1,550,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דובב 10
50 מר
2
865,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עשרת השבטים 8
112 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
250 מר
3
1,390,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
מבצע משה 38
250 מר
5
2,600,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד
115 מר
2
899,999 ₪
אשקלון נווה דקלים
כל ישראל חברים
68 מר
3
1,220,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כל ישראל חברים
420 מר
5
1,900,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 17
75 מר
3
930,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
הגולשים 6
430 מר
1,399,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דובב 88
280 מר
3.5
1,670,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה 3
80 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עשרת השבטים
85 מר
3
989,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
80 מר
3
900,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה 6
95 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 21
74 מר
3.5
765,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
5
2,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עמיעד 34
199 מר
4
1,580,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
80 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 19
85 מר
3
815,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 5
102 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס
160 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עמישב 71
235 מר
3.5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עמיעד
200 מר
4
1,590,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 11
185 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עדולם 15
270 מר
7
2,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
הגולן
350 מר
6.5
2,215,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד
75 מר
3
1,215,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה
95 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
סלעית 8
210 מר
4.5
100,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד 6
142 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דוגית 2
200 מר
3
1,260,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דוגית 2
200 מר
3
1,350,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 17
174 מר
3.5
1,450,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 17 17
3
1,450,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 27
103 מר
4
1,249,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
סלעית 8
400 מר
4.5
1,800,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 11
140 מר
5
1,690,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 27
195 מר
4
1,590,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
גלעד 20
100 מר
4
2,150,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
מבצע קדש 37
110 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כל ישראל חברים 58
312 מר
4
2,180,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יהדות ספרד 29
260 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 9
115 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דותן 111
250 מר
6
2,000,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עדולם
270 מר
7
2,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 9
430 מר
5
2,420,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עדולם
270 מר
7
2,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עדולם
270 מר
7
2,400,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 27 27
103 מר
4
1,255,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
218 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דותן
6
2,350,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
108 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דותן
250 מר
6
1,940,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 11
116 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 17
145 מר
3
1,180,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 17
220 מר
5
2,450,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 25
73 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה 1
90 מר
4
1,060,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 27
100 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 5
95 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 5
81 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דובב 1
240 מר
6.5
2,300,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
השפלה 3
260 מר
7
2,250,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
דותן 27
180 מר
6
אשקלון נווה דקלים
צין 1
100 מר
4
980,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
חופית 12
260 מר
3
1,390,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
עשרת השבטים 10
155 מר
2
980,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 11
132 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
אקסודוס 34
93 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 20
185 מר
5.5
1,900,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים 11
140 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
יוטבתה 6
91 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
מבצע קדש 1
136 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שדרות מנחם בגין 19
78 מר
3
1,180,000 ₪