אשקלון נווה ההדרים
סיוון 22
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
135 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 5
94 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
65 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
 
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
65 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 10
80 מר
3
830,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
90 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
360 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
265 מר
5
2,349,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
53 מר
2
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 5
90 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
200 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,345,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
72 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
130 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 5
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
115 מר
5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 2
75 מר
3
830,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אמישב
350 מר
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
242 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
127 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
117 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
141 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 3
80 מר
3
980,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 10
100 מר
4
885,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 7
90 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
140 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
72 מר
3
1,075,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 12
110 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 33
180 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
124 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 7
85 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
130 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב
250 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
132 מר
5
1,135,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
141 מר
5
1,440,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
65 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
129 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
115 מר
4
1,415,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,325,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 43
120 מר
5
1,310,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 5
100 מר
4
1,115,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 10
84 מר
3
850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
65 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 1
190 מר
4.5
1,620,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
99 מר
4
830,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 22
113 מר
4
1,315,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 10
97 מר
4
890,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 7
95 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
100 מר
4
1,110,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר
60 מר
2
760,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שדרות מנחם בגין 24
83 מר
4
945,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
502 מר
7
אשקלון נווה ההדרים
אייר 13
78 מר
3
840,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 28
70 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 22
129 מר
4
1,325,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
116 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
115 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 25
122 מר
4.5
1,550,000 ₪
יבנה נווה ההדרים
 
280 מר
5.5
2,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
114 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
105 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
99 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
123 מר
4.5
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
235 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
130 מר
5
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,310,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
67 מר
3
1,090,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
1,135,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 28
70 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 2
90 מר
3.5
945,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
65 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
107 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 2
110 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
92 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
65 מר
3
1,020,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
235 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 10
85 מר
3
950,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
107 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
75 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון
98 מר
4.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
94 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
125 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
70 מר
3
1,055,000 ₪