אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
120 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
145 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
140 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
300 מר
5
3,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
120 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
180 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
140 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
127 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 10
130 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
150 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 24
116 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
300 מר
5
2,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב
120 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 3
110 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
177 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
113 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
125,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,140,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון 10
120 מר
4.5
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18 א
83 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
127 מר
6
1,690,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
147 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
הדייגים
414 מר
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
132 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
90 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 3
73 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר
90 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
135 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 2
109 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
130 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
150 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
הדייגים 1
414 מר
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
140 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
242 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר
2
735,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
120 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
285 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
62 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 1
135 מר
4.5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
180 מר
6.5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
0
600 מר
2,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
140 מר
5
1,290,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
114 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 7
120 מר
4.5
2,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 1
7670 מר
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 5
80 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
98 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
 
115 מר
5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 12
127 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
12 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
140 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
78 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 13
133 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 7
76 מר
3
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
137 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
130 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
60 מר
3
1,065,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
67 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 15
105 מר
4.5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
107 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 7
83 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
200 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 26
160 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
72 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 33
108 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 13
115 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 2
150 מר
5
1,740,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 43
127 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
132 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 10
80 מר
3
830,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
138 מר
5
1,545,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
80 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 16
138 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
100 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
140 מר
5
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
75 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
112 מר
4
1,245,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
72 מר
3
470,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
110 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 26
120 מר
4
1,265,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אמישב
350 מר
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 3
80 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
114 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
139 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שדרות מנחם בגין 20
80 מר
3
960,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
97 מר
4
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
85 מר
3.5
1,150,000 ₪