אשקלון נווה ההדרים
 
110 מר
4.5
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
7
5,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
6
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
169 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
180 מר
6
2,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
128 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
119 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 41
108 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 20
130 מר
5
1,629,999 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
188 מר
6
1,800,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
65 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
180 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
90 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 5
140 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
155 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
140 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 6
160 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו
109 מר
4.5
אשקלון נווה ההדרים
כסלו
260 מר
4.5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 7
100 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
115 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב
114 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
180 מר
5
2,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
140 מר
5
1,820,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
320 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
220 מר
5
5,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון
115 מר
4.5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
השחיינים 22
414 מר
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
100 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
260 מר
6
2,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
80 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 7
85 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
110 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תשרי 15
74 מר
3
1,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
71 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
88 מר
3
795,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
300 מר
5
3,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
השחיינים 16
408 מר
10
3,180,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
134 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
200 מר
6
2,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
260 מר
6
2,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
120 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
114 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
85 מר
3
1,020,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
68 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
127 מר
4.5
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר
85 מר
3.5
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
5
5,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
2,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
502 מר
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
135 מר
5
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו
118 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
505 מר
5
3,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר
110 מר
4
1,110,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
150 מר
5
1,385,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
122 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
 
140 מר
5
1,640,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
129 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
110 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
250 מר
5
2,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
70 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
460 מר
2,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
112 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
75 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
610 מר
6
אשקלון נווה ההדרים
אדר 7
95 מר
4
1,160,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 5
175 מר
3.5
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר
65 מר
2.5
750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
6
5,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
135 מר
5
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 10
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 11
115 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
142 מר
5
1,190,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
1,690,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
90 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
250 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
143 מר
5
1,465,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
130 מר
5
1,865,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
2,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
80 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
80 מר
3
999,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר
80 מר
3
895,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
90 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
97 מר
4
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
1,770,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
330 מר
1,550,000 ₪