אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
67 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
140 מר
5
1,478,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
88 מר
3
795,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
180 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 12
127 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 99
85 מר
4
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
140 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
120 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
300 מר
5
3,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
68 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון 999
117 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
12 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
140 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 10
130 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
130 מר
5
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 1
135 מר
4.5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
127 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
156 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 21
86 מר
3.5
1,000,070 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
72 מר
3
1,140,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
119 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
97 מר
4
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 16
132 מר
5
1,510,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
110 מר
4.5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שדרות מנחם בגין 22
82 מר
3
950,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
השחיינים 16
408 מר
10
3,180,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
123 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 3
110 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
3
1,170,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38 1
125 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 24
125 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 111
129 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 21
73 מר
3.5
990,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 11
115 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון
95 מר
4
930,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
145 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
115 מר
5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 15
105 מר
4.5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
140 מר
5
1,478,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
הדייגים 1
414 מר
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 2
109 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
242 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו
118 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
85 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
150 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
90 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון
4
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו
3.5
1,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 24
116 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 5
57 מר
2
840,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
82 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
138 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
הדייגים 2
414 מר
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
120 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
140 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון 10
120 מר
4.5
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
הדייגים
414 מר
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
300 מר
5
2,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב
120 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
132 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
150 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
177 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר
90 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
135 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,140,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
125,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
113 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
127 מר
6
1,690,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
147 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 3
73 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
130 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
140 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
114 מר
4
1,375,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
120 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
98 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 12
127 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
12 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
140 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
78 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 13
133 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 7
76 מר
3
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
137 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
130 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
60 מר
3
1,065,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
67 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
107 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
200 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 7
83 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
68 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 26
160 מר
5
1,800,000 ₪