אשקלון נווה ההדרים
 
138 מר
5
1,545,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
98 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 7
83 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 13
133 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 33
108 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
140 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 3
73 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
110 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
107 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
180 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
115 מר
5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 43
117 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
140 מר
5
1,420,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון 10
120 מר
4.5
1,720,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
100 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
72 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
125 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 16
138 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
112 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
76 מר
3
1,110,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
114 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
75 מר
3
1,065,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 15
105 מר
4.5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
139 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 26
120 מר
4
1,265,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
85 מר
3.5
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
170 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב
5
2,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
107 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 13
95 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 16
138 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 5
94 מר
3.5
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
300 מר
5
3,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 14
200 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 7
85 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 9
90 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 33
180 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
76 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
114 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 22
90 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
127 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 3
400 מר
8
5,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
140 מר
5
1,545,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
135 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
אדר 9
1 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 5
94 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 22
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון 00
270 מר
4
2,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
142 מר
5
1,185,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 43
110 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
65 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 10
80 מר
3
830,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
העונות
65 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
90 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
53 מר
2
אשקלון נווה ההדרים
העונות
400 מר
8
אשקלון נווה ההדרים
אמישב
350 מר
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
360 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
265 מר
5
2,349,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 5
90 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,345,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
72 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 5
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
130 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
141 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
117 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
242 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 3
80 מר
3
980,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
140 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 12
110 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 6
83 מר
3
910,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
130 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב
250 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
124 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
132 מר
5
1,135,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 5
141 מר
5
1,440,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
65 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
129 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,325,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 43
120 מר
5
1,310,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 5
100 מר
4
1,115,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
אייר 10
84 מר
3
850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 19
91 מר
4
1,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 7
76 מר
3
880,000 ₪