אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
92 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
123 מר
4.5
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שדרות מנחם בגין 24
83 מר
4
945,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
130 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 11
85 מר
3
950,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
94 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 1
130 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 2
115 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
265 מר
5
2,349,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
99 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
235 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
235 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
82 מר
4
1,110,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
117 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 32
122 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,345,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
235 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 10
85 מר
3
950,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
235 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
75 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 25
122 מר
4.5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון
98 מר
4.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 2
90 מר
3.5
945,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
135 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 29
82 מר
3.5
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
360 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
129 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
140 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
110 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
129 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
125 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 6
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 19
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 26
160 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
124 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 27
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר 1
180 מר
3
1,230,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 34
135 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
310 מר
5.5
2,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 20
120 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 10
85 מר
3
950,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון
110 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
75 מר
3
1,065,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 7
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 10
107 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
100 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אב 4
110 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
 
72 מר
3
470,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
132 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
78 מר
3
1,030,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
70 מר
3
1,065,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
235 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
235 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
78 מר
3
1,030,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 7
90 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
70 מר
3
1,065,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 7
95 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
150 מר
6
1,850,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 18
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
70 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 6
70 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 37
92 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
1,135,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
75 מר
3
1,085,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה חודשי
110 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
126 מר
5
1,485,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
100 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
100 מר
4
1,110,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 1
200 מר
4.5
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 7
78 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז 00
78 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
125 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
3
2,600 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
75 מר
3
1,085,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 2
72 מר
3
1,075,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
130 מר
5
1,430,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 3
100 מר
4
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
80 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
132 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אמישב
350 מר
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
100 מר
4
1,090,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 1
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 19
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 15
80 מר
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
114 מר
4
1,375,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
150 מר
6
1,850,000 ₪