אשקלון נווה אילן
קיסריה 1
290 מר
5
2,490,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
100 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 13
100 מר
4
1,140,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
110 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,175,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 13
80 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
100 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
220 מר
6
2,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 38
100 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
200 מר
4
1,285,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
114 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
102 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
125 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
100 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42
180 מר
3
1,275,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
95 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
90 מר
3
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
80 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
80 מר
3
אשקלון נווה אילן
מגידו
170 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
95 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
85 מר
3
1,030,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
150 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
90 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
190 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
119 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
112 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
115 מר
4
1,065,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
85 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
118 מר
4
1,135,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
165 מר
3
אשקלון נווה אילן
טבריה 2
100 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 8
110 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
305 מר
5.5
2,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
97 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
110 מר
4
1,080,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
105 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
80 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
110 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
112 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין
105 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
97 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 2
100 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
100 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
103 מר
4
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
94 מר
4
1,070,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
103 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
170 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
113 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אריה עוזר 1
10 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
167 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה
188 מר
5
2,800,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה
5
2,800,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 7
128 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
90 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
110 מר
4
980,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 1
150 מר
4.5
2,500,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
90 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 31
98 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42
110 מר
4
אשקלון נווה אילן
לכיש 7
200 מר
5
1,980,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
85 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
103 מר
4.5
1,340,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
92 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
101 מר
4.5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
90 מר
3
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
97 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
90 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
100 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
87 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 15
100 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 13
170 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
112 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
100 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
92 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
98 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
100 מר
3
1,230,000 ₪