אשקלון נווה אילן
טבריה 2
89 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
112 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 21
115 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
170 מר
7
2,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
100 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
113 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
95 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
125 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,175,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה 1
290 מר
5
2,490,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
200 מר
4
1,285,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
125 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
85 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
100 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
100 מר
4
1,120,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
80 מר
3
1,060,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 13
80 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
90 מר
3
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
100 מר
4
1,199,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין
127 מר
5
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36 כניסה:ב
115 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
112 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
85 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
85 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
120 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 8
150 מר
4
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
90 מר
4
1,620,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
100 מר
4
1,140,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
220 מר
6
2,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
120 מר
4
1,195,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 8
110 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 13
100 מר
4
1,140,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
100 מר
4
1,199,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
118 מר
4
1,135,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
102 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
105 מר
4
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
110 מר
4
1,110,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
80 מר
3
1,090,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
105 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין
95 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
80 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
110 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
95 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 2
75 מר
3
980,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
170 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42
180 מר
3
1,275,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
100 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
150 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
90 מר
3
995,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
100 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
97 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
90 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
95 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
97 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
105 מר
4
1,175,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
105 מר
4
1,305,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
110 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 125
150 מר
4
1,135,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ"ח 12
96 מר
4
950,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
85 מר
3
1,030,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42 כניסה:א
96 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
100 מר
4
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 12
75 מר
3
1,030,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 38
100 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
80 מר
3
אשקלון נווה אילן
פקיעין
105 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 18
120 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
190 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
102 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
100 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
114 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
100 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
112 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
305 מר
5.5
2,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
113 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
80 מר
3
1,010,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אריה עוזר 1
10 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
119 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 12
85 מר
3
1,020,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 2
100 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 7
128 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
80 מר
3
1,180,000 ₪