אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
94 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
90 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי
85 מר
3
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
90 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 21
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
99 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
125 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה 41
240 מר
6.5
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
110 מר
3
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
אשקלון נווה אילן
פקיעין 8
130 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 14
84 מר
4
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
105 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
100 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
100 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
170 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 8
90 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
74 מר
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 8
85 מר
3
1,085,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
77 מר
3
1,030,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 44
115 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
105 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אריה עוזר 1
117 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
128 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
80 מר
3
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין
190 מר
3
1,190,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
90 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
80 מר
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
230 מר
4
2,000,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
110 מר
4.5
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
110 מר
4.5
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 2
120 מר
4.5
1,175,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 2
120 מר
4.5
1,175,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
78 מר
3.5
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 18
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
87 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
91 מר
3
1,145,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
86 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
170 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 8
90 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
128 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 6
125 מר
5
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
125 מר
5
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,210,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 6
130 מר
5
1,345,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 30
100 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 14
92 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 13
75 מר
3
1,090,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
86 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 14
92 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 9
90 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 6
125 מר
5
1,340,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
125 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
86 מר
3.5
1,080,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
101 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 14
110 מר
4
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
75 מר
3
1,085,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
91 מר
3.5
1,140,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
91 מר
3.5
1,140,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
87 מר
3.5
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
99 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני 33
85 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 5
92 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
104 מר
4
1,080,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
94 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 9
100 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
107 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
4
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 9
160 מר
3.5
1,190,000 ₪