אשקלון נווה אילן
מגידו
114 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
100 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אריה עוזר 1
10 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 7
128 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
167 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
90 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
110 מר
4
980,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
92 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה 1
290 מר
5
2,490,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
113 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
100 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
220 מר
6
2,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 1
150 מר
4.5
2,500,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
90 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
90 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
117 מר
4
1,435,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 31
98 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 42
110 מר
4
אשקלון נווה אילן
לכיש 7
200 מר
5
1,980,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
85 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
92 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
103 מר
4.5
1,340,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
90 מר
3
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
97 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 5
90 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
100 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
87 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 15
100 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 13
170 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
112 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
100 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
98 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
100 מר
3
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
80 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 13
80 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
96 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 14
100 מר
3.5
970,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
98 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
85 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 9
80 מר
3
1,165,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
92 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
100 מר
4
1,295,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 4
115 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
125 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
90 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
90 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה 41
240 מר
6.5
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
113 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
99 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
84 מר
3
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
105 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
90 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
94 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
105 מר
4
1,185,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 1
156 מר
4.5
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
110 מר
4
1,090,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
100 מר
4
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
100 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי
156 מר
4.5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
83 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
80 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 5
190 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
סיני
100 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי
156 מר
4.5
1,980,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
3
1,000,130 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 44
98 מר
3
1,170,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי
85 מר
3
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 98
170 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
90 מר
3
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,210,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
125 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
128 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 21
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
99 מר
4
1,180,000 ₪