אשקלון נווה אילן
מגידו 1
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
92 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
113 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
98 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 4
100 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
83 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
125 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 6
80 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
100 מר
4
1,210,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
90 מר
3
אשקלון נווה אילן
מגידו 98
170 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
90 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 36
90 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 9
80 מר
3
1,165,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
קיסריה 41
240 מר
6.5
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
125 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
113 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
128 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
99 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 4
115 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
84 מר
3
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
105 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
94 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 37
90 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 1
105 מר
4
1,185,000 ₪
אשקלון נווה אילן
ציפורי 2
85 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש
100 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 21
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 5
140 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 14
84 מר
4
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 7
100 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון נווה אילן
פקיעין 6
105 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 46
100 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 8
90 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
74 מר
3
1,200,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
אשקלון נווה אילן
ציפורי
85 מר
3
1,160,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 3
99 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו
110 מר
3
1,280,000 ₪
אשקלון נווה אילן
טבריה 4
81 מר
3
אשקלון נווה אילן
פקיעין 8
130 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 1
100 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
170 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 8
85 מר
3
1,085,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אלי כהן 44
115 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה אילן
אריה עוזר 1
117 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה אילן
מגידו 8
90 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה אילן
הפלמ''ח 12
128 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 6
125 מר
5
1,350,000 ₪
אשקלון נווה אילן
לכיש 8
125 מר
5
1,380,000 ₪