אשקלון בן גוריון
שפינוזה 17
90 מר
4
1,000,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32 כניסה:ג
90 מר
3
1,360,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
180 מר
4
955,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
180 מר
4
915,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 26
105 מר
4.5
870,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 19
60 מר
3
830,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
75 מר
3
920,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
100 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
80 מר
4
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
90 מר
4
950,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
100 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
77 מר
3
940,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ברגסון
92 מר
4.5
870,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 29
80 מר
4
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 27
80 מר
4
900,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם
60 מר
2.5
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 26
69 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי
50 מר
2.5
590,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
100 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ברגסון 5
88 מר
4
1,000,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 18
102 מר
4
920,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 7
75 מר
3.5
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שפינוזה
110 מר
5
870,000 ₪
אשקלון בן גוריון
עקיבא אייגר 1
65 מר
3.5
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
90 מר
4
980,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
55 מר
2.5
620,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 18
102 מר
4
860,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם
60 מר
2
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 3
40 מר
2
670,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ
48 מר
2.5
560,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 20
65 מר
3
620,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
250 מר
6
1,075,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
65 מר
3
620,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
70 מר
3.5
930,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 111
80 מר
3.5
750,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 15
50 מר
3
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ
45 מר
2
545,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
70 מר
3.5
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 12
65 מר
3
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
117 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
90 מר
4
830,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל
60 מר
3
620,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 1
100 מר
5
970,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
70 מר
4
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
100 מר
4
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
60 מר
2
835,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 32
80 מר
3
770,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי
55 מר
2
570,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
80 מר
4
789,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
73 מר
3.5
720,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 30
55 מר
3
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
60 מר
3
660,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 3
138 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
65 מר
3.5
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 2
100 מר
4
669,999 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 35
70 מר
3
980,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 11
115 מר
6
1,075,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 44
48 מר
3
715,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
90 מר
4
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
60 מר
3
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 1
140 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 14
100 מר
4
860,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 48
55 מר
2
595,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 13
104 מר
5
799,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
90 מר
3
880,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
95 מר
3
695,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם
60 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 12
60 מר
3
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 7
120 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
60 מר
3
615,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
80 מר
5
960,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
55 מר
2
500,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
120 מר
4
920,000 ₪
אשקלון בן גוריון
מנדלי מוכר ספרים
60 מר
3
675,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
132 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ
100 מר
4
749,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
68 מר
3.5
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
60 מר
2
795,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
95 מר
3
689,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
82 מר
3.5
790,000 ₪
אשקלון בן גוריון
מנדלי מוכר ספרים 6
50 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
65 מר
3
595,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 10
80 מר
4
725,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל 10
48 מר
3
420,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 100
4 מר
100,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
90 מר
4
760,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 5
999 מר
2
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 10
65 מר
3
790,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
60 מר
2
810,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
104 מר
4
855,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ
50 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
80 מר
3.5
799,999 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 24
80 מר
4
910,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
60 מר
2
835,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 100
60 מר
3
760,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי 9
50 מר
2
630,000 ₪