אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 0.
76 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 42
63 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 46
43 מר
2
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 20
80 מר
4
730,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 5
42 מר
2
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 14
80 מר
4
1,000,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 4
60 מר
3
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 0.
76 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 5
42 מר
2
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 46
35 מר
2
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 22
52 מר
3
730,000 ₪
אשקלון בן גוריון
חת''ם סופר 4
95 מר
5
1,050,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 19
94 מר
4
710,000 ₪
אשקלון בן גוריון
חיד''א 6
54 מר
3
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 48
35 מר
2
520,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 6
60 מר
3
620,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
67 מר
3
670,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ברגסון 6
90 מר
4
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 19
82 מר
4
710,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 19
94 מר
4
750,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 5
60 מר
3
720,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 22
65 מר
3
550,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 5
140 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 23
83 מר
4
710,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 34
80 מר
3.5
740,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 34
68 מר
3.5
660,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 4
80 מר
4
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
60 מר
3
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל
65 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 50
55 מר
3
655,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 17
105 מר
4
770,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 4
65 מר
3
665,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 00
100 מר
3.5
790,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 63
200 מר
3
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי 8
78 מר
3.5
730,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שפינוזה 2
85 מר
3.5
780,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 11
90 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
50 מר
2
530,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 21
85 מר
4
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
67 מר
3
670,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
50 מר
2
590,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 4
80 מר
4
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 18
80 מר
4
10,000 ₪
אשקלון בן גוריון
חיד''א 7
90 מר
4
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 23
86 מר
4
690,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 5
54 מר
3
715,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
50 מר
2
550,000 ₪
אשקלון בן גוריון
חיד''א 8
50 מר
3
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
60 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
חיד''א 8
50 מר
3
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 74
70 מר
3
597,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
68 מר
3
675,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 18
102 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 50
70 מר
3
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
67 מר
3
670,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל 17
64 מר
3
אשקלון בן גוריון
ביאליק 32
65 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 52
125 מר
5
11,000,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
50 מר
3.5
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 17
100 מר
4
760,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
80 מר
5
960,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
46 מר
2.5
525,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 9
52 מר
3
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 18
80 מר
4
830,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל 4
50 מר
3
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 12
175 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 37
95 מר
4
900,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 23
35 מר
2
890,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 14
70 מר
3
670,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 23
100 מר
3.5
800,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 14
133 מר
4
955,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 34
65 מר
2
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 32
70 מר
3
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ 7
40 מר
2
570,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 20/50
60 מר
3
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 32
60 מר
3.5
425,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 3
70 מר
3
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 10
180 מר
2
780,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 32
60 מר
3.5
425,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 10
75 מר
4
840,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 13
78 מר
4
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 32
60 מר
3.5
425,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שפינוזה
3
450,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י"ל פרץ
3.5
480,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בן שטח
2.5
500,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 14
70 מר
3
670,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
90 מר
4
735,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל 8
60 מר
3
600,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 50
70 מר
3
690,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 107
70 מר
3
725,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 15
85 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 24
80 מר
3
710,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
126 מר
5
1,440,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 9
60 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ 8
180 מר
3
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 20
100 מר
4
790,000 ₪