אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32
100 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
117 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 18
102 מר
4
920,000 ₪
אשקלון בן גוריון
מנדלי מוכר ספרים 6
50 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 35
70 מר
3
980,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
90 מר
4
760,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 21
76 מר
3.5
570,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 21
76 מר
3.5
570,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב
80 מר
5
960,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 21
76 מר
3.5
570,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
132 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 5
999 מר
2
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 1
90 מר
4
900,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 48
55 מר
2
595,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
104 מר
4
855,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל 10
48 מר
3
420,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל 8
60 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
60 מר
2
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 24
80 מר
4
910,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 100
60 מר
3
760,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
2
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
120 מר
4
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי 9
50 מר
2
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 111
60 מר
3
660,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
120 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
135 מר
5
780,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 32ג
86 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 13
90 מר
4
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
130 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 46
58 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 26
100 מר
4.5
1,100,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל
65 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ברגסון 3
80 מר
4.5
770,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שפינוזה 21
55 מר
3
705,000 ₪
אשקלון בן גוריון
מנדלי מוכר ספרים 8
60 מר
3
675,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום עליכם 4
85 מר
4
710,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 24
95 מר
4
730,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב שלום משאש 4
130 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
50 מר
3
800,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 11
60 מר
3
770,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 9
89 מר
4
740,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 13
78 מר
4
930,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 48
50 מר
2
590,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 42
63 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 9
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 5
42 מר
2
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 100
4 מר
100,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ 8
60 מר
3
750,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שפינוזה 17 א
75 מר
4
710,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 14
100 מר
3
830,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
96 מר
3
820,000 ₪
אשקלון בן גוריון
הרב עוזיאל
48 מר
3
360,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 20
50 מר
3
695,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
72 מר
3.5
660,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 4
45 מר
2
550,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 19
79 מר
4
850,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 99
93 מר
4
780,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
71 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
6
1,900,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
63 מר
3
565,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
52 מר
2.5
520,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
62 מר
3
575,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
63 מר
3
570,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 34
60 מר
3
700,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ברגסון
80 מר
4.5
790,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 52
70 מר
3
665,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
56 מר
3
630,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
46 מר
3
760,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 38
59 מר
3
800,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 44
50 מר
2
560,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ברגסון 10
71 מר
4
800,000 ₪
אשקלון בן גוריון
בעל שם טוב 21
79 מר
4
770,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 40
65 מר
3
635,000 ₪
אשקלון בן גוריון
טשרניחובסקי 8
50 מר
2
535,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 23
72 מר
3
655,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות
52 מר
2.5
520,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 2
45 מר
2
625,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שלום הלכם 6
52 מר
2.5
515,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 15
61 מר
2.5
560,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 30
70 מר
3
695,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 19
100 מר
4
840,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 26
80 מר
3
990,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 54
60 מר
3
695,000 ₪
אשקלון בן גוריון
שדרות דוד בן גוריון 20
80 מר
4
860,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 50
68 מר
3
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 11
50 מר
2
580,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ההסתדרות 1
100 מר
5
970,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 17
55 מר
3
650,000 ₪
אשקלון בן גוריון
ביאליק 42
60 מר
3
680,000 ₪
אשקלון בן גוריון
י.ל. פרץ 4
55 מר
3
595,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי 13
90 מר
4
870,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
50 מר
3
530,000 ₪
אשקלון בן גוריון
יהודה הלוי
50 מר
2
530,000 ₪