אשקלון גני ברנע
משה שרת 42
100 מר
4
1,200,060 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 2
96 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 7
116 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 10
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 12
120 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון גני ברנע
חיים וייצמן 1
130 מר
4.5
3,000,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
100 מר
4
1,080,000 ₪
אשקלון גני ברנע
נורדאו 14
420 מר
6
3,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 7
115 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 5
100 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 7 23
137 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 66
120 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר ארבל 12
250 מר
9
1,890,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 13 13
90 מר
4
1,000,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
136 מר
5
1,375,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 23 ד
110 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 42
106 מר
4
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 21
210 מר
5
1,830,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 5
95 מר
4
995,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 5
91 מר
4
900,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הלל 3
198 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 21
200 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 23
115 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל 40
130 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 31
136 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 2
116 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
107 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 11
101 מר
4.5
1,230,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל
120 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
127 מר
5
1,285,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 20
114 מר
4
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 103
200 מר
6
2,100,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 10
104 מר
4
1,295,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34
120 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 20
114 מר
4
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 11
107 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 18
113 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 989
100 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 7
100 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 11
101 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
230 מר
4
אשקלון גני ברנע
משה שרת 123
125 מר
5
1,295,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 13
184 מר
6
2,400,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
4
1,350,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 1 1
90 מר
4
850,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 3
110 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
128 מר
5
1,900,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 2 2
120 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 8 8
97 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל 40
130 מר
5
1,920,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 12
90 מר
3
1,190,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען 17
90 מר
4
1,040,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 11
100 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 2
120 מר
4
1,285,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל 42
135 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 38
101 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 23
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 5
100 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן
136 מר
5
1,410,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 10
110 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 1
100 מר
4
1,285,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל 42
90 מר
4
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 1
100 מר
4
850,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 8
112 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 13
100 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 5
98 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל 46
108 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן
105 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 3
90 מר
3
1,220,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 15
99 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען 17
100 מר
4
1,070,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 12
215 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 27
102 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 104
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 133
125 מר
5
1,990,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 11
100 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 3
110 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 14
123 מר
4
1,399,999 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 38
93 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 6
110 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 11
110 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען 90
100 מר
5
1,100,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 6
106 מר
4
895,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34
115 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 2
120 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 1
95 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען 15
100 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ''ל 46
132 מר
4.5
1,290,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
100 מר
4.5
1,290,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר ארבל 12
370 מר
9
1,890,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר מירון 17
220 מר
4
אשקלון גני ברנע
משה שרת 40
86 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 3
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 1
120 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 36
127 מר
5
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
חיים וייצמן 3
240 מר
6
2,750,000 ₪