אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 13
100 מר
4
1,170,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 42
100 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 9
108 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 102
100 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון גני ברנע
חיים וייצמן 1
130 מר
4.5
3,000,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 1
70 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל
110 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שרה אהרונסון 3
500 מר
5
2,900,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען 17
91 מר
4
1,020,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 7
116 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 38
101 מר
4
1,295,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 11
100 מר
4
990,000 ₪
אשקלון גני ברנע
נורדאו 1111
130 מר
4.5
2,700,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34
107 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 10
110 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 99
106 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הלל
400 מר
5.5
4,100,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
120 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
112 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הלל
189 מר
7
2,900,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
495 מר
7
3,499,999 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
130 מר
5
1,380,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 4
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 32
135 מר
5
1,165,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
110 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שרה אהרונסון
500 מר
10
2,855,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 7 23
137 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 5
130 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 10
120 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 42
106 מר
4
אשקלון גני ברנע
הר כנען
90 מר
4
1,020,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 105
110 מר
4.5
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
100 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן
320 מר
6
אשקלון גני ברנע
משה שרת 42
100 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 15
100 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
125 מר
4.5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל 44
135 מר
5
1,200,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
127 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 27
115 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34
116 מר
5
1,240,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות מונטיפיורי 20
75 מר
3
940,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
82 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 101
100 מר
5
1,050,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל 40
130 מר
5
1,840,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 9
190 מר
5
1,920,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 8
100 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן
330 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
110 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
107 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 99
100 מר
4
1,260,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34
128 מר
5
1,230,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 26
18 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 2
127 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34 34
116 מר
5
1,240,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 10
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 15
120 מר
3
1,175,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 66
120 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 4
90 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 30
140 מר
6
1,800,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 5
104 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן 12
120 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
115 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 7
115 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
75 מר
3
1,115,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל
128 מר
5.5
1,280,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
94 מר
4
1,045,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
100 מר
4
1,070,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 6
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 10
140 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
120 מר
4
1,165,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 101
500 מר
7
2,700,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות הציונות 58
128 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 42
100 מר
4
1,200,060 ₪
אשקלון גני ברנע
נורדאו 14
420 מר
6
3,150,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל
120 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 7
100 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שלמה כהן
200 מר
5
1,950,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
130 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שרה אהרונסון
500 מר
9
2,855,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר
150 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
250 מר
6
2,249,999 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת
120 מר
5
1,220,000 ₪
אשקלון גני ברנע
פרץ ברנשטיין 11
115 מר
4
1,315,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 101
100 מר
4.5
1,050,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען 1
110 מר
4.5
1,380,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
240 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 18
113 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל
180 מר
6
1,850,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר
215 מר
5
1,770,000 ₪
אשקלון גני ברנע
מעלות אשר 5
100 מר
3
1,300,000 ₪
אשקלון גני ברנע
משה שרת 34
120 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון גני ברנע
אריה בן אליעזר 21
105 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר כנען
100 מר
4
930,000 ₪
אשקלון גני ברנע
שדרות האצ"ל
85 מר
3
1,270,000 ₪
אשקלון גני ברנע
הר חצור
160 מר
6
2,600,000 ₪