אשקלון אפרידר
הסנה 8
86 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה 35
150 מר
4
1,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
הורדים 70
480 מר
4
2,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 8
90 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 16
120 מר
5
1,390,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 79
117 מר
4.5
1,180,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 10
77 מר
3
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 77
120 מר
4
אשקלון אפרידר
דב ברייר 11
90 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון אפרידר
השיקמה 160
344 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
הצנחנים 9999
400 מר
5
3,550,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 83
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 81
300 מר
5
2,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 27
120 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון אפרידר
בית אל 23
130 מר
5.5
1,495,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 11
102 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 25
70 מר
3
880,000 ₪
אשקלון אפרידר
אלי כהן 5
85 מר
4
920,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 14
120 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
הצאלה 143
500 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
בית אל
130 מר
5.5
1,495,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 6
130 מר
5
1,495,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 3
100 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 8
86 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה 32ג
78 מר
4
1,020,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 3
100 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 36
160 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
השריונאים א5
380 מר
6
3,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 26
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 18
130 מר
5
1,615,000 ₪
אשקלון אפרידר
האילן 30
85 מר
3
970,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 6
118 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 77
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר
120 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 4
135 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 12
86 מר
3
895,000 ₪
אשקלון אפרידר
העצמאות 17
220 מר
7
אשקלון אפרידר
הטייסים
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה
400 מר
8
אשקלון אפרידר
הקיקיון 12
87 מר
4
800,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה 32
80 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר
115 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרקפת 17
380 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
86 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 8
95 מר
4
925,000 ₪
אשקלון אפרידר
נווה חוף 6
250 מר
4
1,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 6
130 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון אפרידר
יוהנסבורג 6
350 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 3
83 מר
3
920,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 2
110 מר
4
1,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 8
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
115 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 21
120 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 81 א
154 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 3
115 מר
5
1,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 26
90 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 13
90 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 4
118 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 1
70 מר
3
870,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 5
100 מר
4
970,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 79
4 מר
4
אשקלון אפרידר
אורט 12
100 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
הנשיא 14
704 מר
2.5
3,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
סביון 3
320 מר
7
3,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 41
112 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה
450 מר
7
2,255,000 ₪
אשקלון אפרידר
גבעתי 4
100 מר
4
1,000,050 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
3
795,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 1
135 מר
5
110,000 ₪
אשקלון אפרידר
אשכולי פז 99
430 מר
9
3,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 8
70 מר
3
780,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 30
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 1111
350 מר
1,850,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 1111
350 מר
1,850,000 ₪
אשקלון אפרידר
האילן 28
95 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
אפרסמון 80
210 מר
8
2,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
הפרדס 1
380 מר
7
2,550,000 ₪
אשקלון אפרידר
השיקמה 179
500 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 15
130000 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה
150 מר
4
1,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 24
100 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון אפרידר
האילן 28
95 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 50
130 מר
5
1,690,000 ₪
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 23
73 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
לוע הארי 3
360 מר
6
10,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 59
86 מר
3.5
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
התמר 42
488 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
90 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
הדקל 5
425 מר
6
אשקלון אפרידר
דב ברייר 35
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 66
280 מר
5
2,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
135 מר
5
1,620,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 18
135 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה 55555
86 מר
3
אשקלון אפרידר
משה ובר 4
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמלי 13א
358 מר
5
2,650,000 ₪