אשקלון אפרידר
דב ברייר 2
100 מר
3.5
1,220,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 8
124 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 8
140 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 12
120 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 22
125 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
112 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 13
120 מר
4
1,580,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה
80 מר
4
1,010,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 67
160 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה 267
80 מר
3
850,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 8
86 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
החרוב 2
255 מר
6
2,380,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה 35
150 מר
4
1,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 35
160 מר
6
2,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 21
120 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
4
1,330,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 8
100 מר
4.5
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 59
86 מר
3.5
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
אלי כהן 5
110 מר
4
900,000 ₪
אשקלון אפרידר
השיטה 18
350 מר
4
2,070,000 ₪
אשקלון אפרידר
התפוז 2
500 מר
5
4,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
הנשיא 39
250 מר
7
3,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 3
100 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון אפרידר
אפרסמון 59
250 מר
8
2,630,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה 32
80 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
100 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון אפרידר
הצנחנים 27
501 מר
1,255,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 6
108 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון אפרידר
גבעתי 4
96 מר
4.5
1,120,000 ₪
אשקלון אפרידר
חרצית 16
500 מר
7
2,900,000 ₪
אשקלון אפרידר
חרצית 16
500 מר
8
2,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
135 מר
5
1,620,000 ₪
אשקלון אפרידר
הנשיא 4
34 מר
2
750,000 ₪
אשקלון אפרידר
הצנחנים 1
400 מר
5
3,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 20
120 מר
4.5
1,550,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 2
81 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 77
120 מר
4
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה 32ג
78 מר
4
1,020,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 4
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
האגוז 21
180 מר
6.5
2,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 36
160 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 10
320 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 3
95 מר
4
1,030,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 81
152 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
הפרדס 41
240 מר
9
3,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 4
118 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
השיקמה 40
177 מר
6
אשקלון אפרידר
הפרדס 101
580 מר
6
2,900,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר
111 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 5
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
אשכולי פז 69
580 מר
8
2,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 26
110 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
האילן 30
85 מר
3
970,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים
100 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 12
112 מר
4
אשקלון אפרידר
הקיקיון 1
135 מר
5
110,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 79
4 מר
4
אשקלון אפרידר
אורט 27
105 מר
4
1,070,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
120 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון אפרידר
התפוז 2
500 מר
5
4,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 81 א
154 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמלי 13א
358 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרקפת 32/3
90 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר
115 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון אפרידר
אשכולי פז 3
570 מר
8
3,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
התפוח 77
580 מר
6
3,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
גולני 50
500 מר
8
6,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
פרידן 6
154 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 1
68 מר
2.5
980,000 ₪
אשקלון אפרידר
הדקל 5
425 מר
6
אשקלון אפרידר
הסנה 6
130 מר
5
1,495,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 8
86 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 4
110 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון אפרידר
גבעתי 1
150 מר
5
אשקלון אפרידר
אורט 27
120 מר
4
1,190,000 ₪
אשקלון אפרידר
פינס 22
110 מר
4
13,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 4
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 18
130 מר
5
1,615,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
200 מר
5
1,685,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 3
115 מר
5
1,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 12
112 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון אפרידר
הורדים 70
480 מר
4
2,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
השריונאים א5
380 מר
6
3,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
בית אל 23
130 מר
5.5
1,495,000 ₪
אשקלון אפרידר
גבעתי 4
96 מר
4.5
1,120,000 ₪
אשקלון אפרידר
אלי כהן 5
85 מר
4
920,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 14
120 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
העצמאות 17
220 מר
7
אשקלון אפרידר
אורט 26
90 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 8
98 מר
4
1,225,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 13
90 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 12
86 מר
3
895,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
105 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 12
87 מר
4
800,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 3
100 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
בית אל
130 מר
5.5
1,495,000 ₪