אשקלון אפרידר
הרב נורוק 3
128 מר
5
1,430,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 11
106 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 2
108 מר
4.5
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 8
115 מר
4
1,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
התפוז 2
500 מר
5
4,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 12
131 מר
5
1,790,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 1
140 מר
3.5
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמלי 13א
358 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
פרידן 6
115 מר
4
1,680,000 ₪
אשקלון אפרידר
פרידן 4
147 מר
5
1,870,000 ₪
אשקלון אפרידר
השריונאים 11
688 מר
9
6,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
יצחק בן צבי 15
360 מר
6.5
4,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
הנשיא 91
72 מר
3
950,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
60 מר
2.5
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 1
1 מר
4
1,120,000 ₪
אשקלון אפרידר
התפוז 23
500 מר
6
2,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
גבעתי 4
96 מר
4.5
103,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 100
144 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 10
90 מר
4
950,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 6
118 מר
4
1,465,000 ₪
אשקלון אפרידר
פרידן 1
120 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון אפרידר
יצחק בן צבי 8
112 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון אפרידר
הנשיא 42
317 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 00
90 מר
4
970,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרקפת 32
200 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 20
120 מר
4.5
1,550,000 ₪
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 19
45 מר
2
850,000 ₪
אשקלון אפרידר
צפניה 2
41 מר
2
אשקלון אפרידר
משה ובר 2
127 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים
110 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
130 מר
5
1,440,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 3
130 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 8
143 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
השריונאים 1
365 מר
6
3,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
154 מר
5
1,750,005 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים
380 מר
2,200,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת
98 מר
4
5,000 ₪
אשקלון אפרידר
נווה חוף 1
400 מר
4
2,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגפן
240 מר
5.5
2,676,700 ₪
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 31
80 מר
3.5
975,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 10
320 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 20
90 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
השושנים 54
220 מר
6
2,990,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים 4
4 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
90 מר
3
1,180,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 8
100 מר
3.5
1,160,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 8
138 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
אשכולי פז 90
470 מר
8
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 41
69 מר
3
990,000 ₪
אשקלון אפרידר
התמר 42
488 מר
4
3,100,000 ₪
אשקלון אפרידר
אשכולי פז
250 מר
6
2,950,000 ₪
אשקלון אפרידר
אלי כהן 7
85 מר
4
950,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 8
115 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 4
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים
110 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון אפרידר
בר כוכבא 43
76 מר
3
אשקלון אפרידר
אורט 27
108 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
השייטת 1
101 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
השריונאים 5
780 מר
11
5,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
האגוז 1
157 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
משה ובר 6
121 מר
4
אשקלון אפרידר
צפניה 35
150 מר
4
1,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 1
200 מר
5.5
1,760,000 ₪
אשקלון אפרידר
בית אל
189 מר
5
1,610,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 4
105 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון אפרידר
פרידן
115 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 14
80 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 10
150 מר
5.5
1,730,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
90 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
החרוב
160 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון
95 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון אפרידר
האגוז
5.5
2,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון אפרידר
שדרות דרום אפריקה 32 32
80 מר
4
1,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
ברייר דב
96 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה
86 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
אלי כהן 3
75 מר
3.5
885,000 ₪
אשקלון אפרידר
הטייסים
154 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון אפרידר
הקיקיון 11
100 מר
4
1,180,000 ₪
אשקלון אפרידר
הגליל 40
1 מר
4.5
1,150,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 3
80 מר
3
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמל 3
162 מר
5
2,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
העצמאות 17
630 מר
6
3,600,000 ₪
אשקלון אפרידר
קפסטט 999
400 מר
7
4,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 00
121 מר
4
1,225,000 ₪
אשקלון אפרידר
כרמלי 10
134 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון אפרידר
אורט 21
120 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 8
100 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון אפרידר
הסנה 6
110 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון אפרידר
הדובדבן 100
250 מר
5.5
2,700,040 ₪
אשקלון אפרידר
דב ברייר 8
115 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
חזקיהו 10
360 מר
5
3,000,000 ₪
אשקלון אפרידר
החרוב 5
160 מר
5
2,650,000 ₪
אשקלון אפרידר
יצחק בן צבי 65
145 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון אפרידר
הרב נורוק 3
113 מר
5