אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 1
215 מר
5
2,000,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
130 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
93 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
118 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
120 מר
4
1,365,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 67
130 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 29
270 מר
5
2,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
120 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 982
145 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 49
330 מר
5.5
3,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
93 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 41
120 מר
4
1,339,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
93 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
260 מר
5
2,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
110 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג 111
330 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
94 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 17
130 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 86
117 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
140 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
119 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
94 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
115 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
110 מר
5
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 1
140 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
109 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
140 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 41
110 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
134 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
93 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 45
130 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 115
105 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 44
116 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 10
140 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
122 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 63
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 13
105 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
130 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
94 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 37
117 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 35
140 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 76
149 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
123 מר
5
1,440,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
151 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
130 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
135 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
122 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
120 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
93 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
108 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
140 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 8
130 מר
5
1,395,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 18
115 מר
4.5
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
148 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
126 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
140 מר
5
1,630,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 45
100 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
112 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 47
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
108 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
148 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 20
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
ד'יזרעאלי 10/1
250 מר
6
2,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
115 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
114 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 43
104 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
121 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
150 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 86
150 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
140 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 15
130 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 86
280 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
160 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
103 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
120 מר
4
1,440,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
245 מר
5
2,900,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
240 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
130 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 49
80 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
130 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
190 מר
5
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 39
100 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
80 מר
5
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 4
113 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 9
116 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
147 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 78
113 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 78
113 מר
4
1,350,000 ₪