אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 74
130 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
143 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
115 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
120 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
128 מר
4
1,680,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
140 מר
4
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
120 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
120 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
146 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג 7
380 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
137 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
130 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
140 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 13
105 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
134 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
108 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,387,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
120 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
270 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 63
105 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
152 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
140 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
145 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
140 מר
5
10,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
121 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 47
126 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
114 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
108 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 10
110 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 49
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
115 מר
4
1,425,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
140 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 67
130 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 8
168 מר
4
1,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
116 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
122 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
117 מר
4
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
16 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 39
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
117 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
114 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
190 מר
5
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
114 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
136 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
110 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
147 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
115 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
145 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
105 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
123 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 4
230 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
120 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
110 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
121 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
143 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
140 מר
4
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
140 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
112 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
110 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 113
100 מר
4
1,265,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
140 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 37
125 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
120 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 35
140 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 20
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 37
117 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
120 מר
4
10,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
119 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
120 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
140 מר
5.5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
115 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
129 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 10
122 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 86
150 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
145000 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
135 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
130 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 1
138 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
148 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
140 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
142 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
120 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
260 מר
5
2,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 44
116 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
136 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
270 מר
5
2,300,000 ₪