אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
145 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 15
127 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
140 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
117 מר
4
1,630,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
140 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 86
134 מר
5
1,620,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
123 מר
4
1,425,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
135 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
112 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 8 67
130 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
144 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 82
120 מר
4
1,375,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 1
148 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ"ל 49
93 מר
3.5
1,240,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
137 מר
5
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2 1
147 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
הולצברג שמחה
220 מר
7
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
117 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
135 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 28
112 מר
4
1,510,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 10
103 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 74
130 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61 61
142 מר
5
1,690,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61 61
142 מר
5
1,690,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 5
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26 מי
144 מר
5
1,900,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 86
140 מר
5
1,820,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,525,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
142 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 1
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 78 כניסה:1
117 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 79
130 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 76
134 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
107 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 00
150 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
117 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ"ל 47
126 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 76
135 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 84
124 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 13
115 מר
5
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
114 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
100 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
120 מר
4
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
124 מר
4.5
1,780,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 28
147 מר
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 8
130 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
120 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
140 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
16 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
115 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
122 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
128 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
114 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
15 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 49
93 מר
3.5
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 4
260 מר
6
2,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
108 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 18
147 מר
5.5
1,730,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
323 מר
5.5
3,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 37
145 מר
5
1,685,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
141 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 28
14 מר
5.5
1,640,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
150 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
116 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
130 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
137 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 20
120 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
135 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
4
1,270,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
140 מר
5
1,640,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 6
130 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
128 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
137 מר
5
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
146 מר
5
1,295,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
135 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 4
121 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14 14
118 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 18
145 מר
5.5
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
117 מר
4
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 8
118 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
110 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8 8
144 מר
4
1,610,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 86
130 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 86
145 מר
5.5
1,900,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
ד'יזרעאלי 15
350 מר
6
2,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
137 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
110 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
130 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
110 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 10
126 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
115 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
128 מר
5
1,600,000 ₪