אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
128 מר
4
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
122 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
128 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
117 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 45
94 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
115 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
116 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
135 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
137 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
450 מר
6
2,680,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
117 מר
4
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
110 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 18
147 מר
5.5
1,730,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 13
105 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 74
130 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 6
130 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 18
115 מר
4.5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
143 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
130 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 123
143 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,525,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 37
145 מר
5
1,685,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 4
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
16 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
140 מר
5
1,715,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
15 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 78
130 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,387,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
110 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
128 מר
4
1,680,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
229 מר
5
3,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 11
135 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
120 מר
4
1,320,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,465,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
220 מר
5
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
120 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
144 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 37
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
115 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
137 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
116 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
128 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
136 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
158 מר
5
1,900,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
130 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
106 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 47
100 מר
4
1,240,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
115 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
140 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
117 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
122 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
140 מר
5
1,680,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 18
125 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
128 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
120 מר
4
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
120 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
114 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 8
130 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 39
100 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
124 מר
5
1,685,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
117 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
115 מר
4
1,425,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
115 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 123
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
120 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 19
120 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
120 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג 14
220 מר
8
3,100,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
108 מר
4
1,349,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 67
137 מר
4
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
140 מר
4
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
107 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
128 מר
5
1,670,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 13
105 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
137 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
108 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
117 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
143 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 63
105 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
110 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג 7
380 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
115 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
270 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
121 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
140 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
114 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
120 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
146 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
108 מר
4
1,360,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
134 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,580,000 ₪