אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 113
100 מר
4
1,265,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
115 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
140 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
134 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
122 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
110 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
143 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 13
105 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
130 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
121 מר
4
1,455,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
121 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 67
130 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
112 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
120 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
110 מר
4
1,387,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 37
125 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
105 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
137 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 35
140 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
16 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 20
120 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 37
117 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
140 מר
5
10,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
190 מר
5
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
1 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
140 מר
5
1,520,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
120 מר
4
10,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
108 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
119 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
120 מר
4
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
140 מר
5.5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
140 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 113
100 מר
4
1,265,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 1
109 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 84
130 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
105 מר
4
1,290,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 47
126 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
115 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 2
115 מר
4
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
129 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 10
122 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 86
150 מר
5
1,700,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
145000 מר
5
1,540,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
270 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
135 מר
5
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 1
138 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
130 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
148 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 4
140 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
142 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 4
230 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
120 מר
4
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
260 מר
5
2,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,460,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 8
136 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 44
116 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 65
270 מר
5
2,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 26
144 מר
5
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
120 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 6
116 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 29
270 מר
5
2,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 45
100 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 17
160 מר
6
2,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 78
130 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 115
105 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 115
105 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
160 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
140 מר
1
1,790,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 115
105 מר
4
1,275,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
292 מר
5
2,900,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 10
140 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 17
130 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
150 מר
5
1,620,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 63
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
108 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
94 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
130 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 32
115 מר
4.5
1,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 90
130 מר
5
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 47
100 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
110 מר
5
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
109 מר
4
1,475,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
125 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ''ל 43
93 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
120 מר
4
1,365,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
126 מר
4
1,490,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
150 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 1
215 מר
5
2,000,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 1
135 מר
5
1,505,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
130 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 8
116 מר
4
1,390,000 ₪