אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
128 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 67
270 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
117 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
118 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
143 מר
5
1,730,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
146 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 78
120 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 28
114 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 6
142 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
135 מר
5
1,495,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
140 מר
5
1,720,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 84
102 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 28
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
145 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
110 מר
4
1,515,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג 1
400 מר
6
3,200,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
120 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 2
240 מר
5
2,100,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
252 מר
5
2,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 2
14 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
145 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו 14
108 מר
4
1,590,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 8
144 מר
4
1,570,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 15
127 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 84
124 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 8 67
130 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
115 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 69
128 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 45
110 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 33
125 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 41
125 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
140 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 29
260 מר
5
2,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
240 מר
5
2,699,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 92
120 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 63
110 מר
4
1,325,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
260 מר
5
2,365,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 51
230 מר
5
3,555,555 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 76
18 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
120 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 4
114 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6 6
144 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
144 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ"ל 41
18 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 74
130 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
145 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 6
135 מר
5
1,595,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 27
130 מר
5
1,730,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
130 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
220 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
140 מר
5
1,289,999 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
140 מר
5
10,001 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
125 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
122 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
140 מר
4
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ"ל 39
116 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 37
143 מר
5
1,580,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
140 מר
5
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 12
130 מר
4
1,650,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 76
134 מר
5
1,560,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 67
140 מר
5
1,490,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
112 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות האצ"ל 49
93 מר
3.5
1,240,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
135 מר
5
1,480,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 29
120 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 8
113 מר
4
1,355,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
150 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג 10
120 מר
4
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 28
137 מר
5
1,590,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
אברהם בלסברג
120 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
270 מר
5
1,850,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
135 מר
5
1,375,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 35
135 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
130 מר
5
1,530,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 39
110 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 31
125 מר
4
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 76
130 מר
5
1,450,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
משה שרת 14
127 מר
5
1,255,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
121 מר
4
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 80
117 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 10
107 מר
4
1,330,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור 43
120 מר
4
1,470,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
130 מר
5
1,399,999 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
120 מר
4
1,395,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
בלפור
152 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 84
120 מר
4
1,420,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 99
130 מר
5
1,300,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
154 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות 61
130 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
150 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות ירושלים 109
110 מר
4
1,250,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
יונתן נתניהו
143 מר
5
1,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שדרות הציונות
140 מר
5
1,430,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג
400 מר
7
2,550,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג
380 מר
5
3,000,000 ₪