תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
88 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
77 מר
3
3,299,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
300 מר
7
19,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
95 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
95 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
88 מר
3
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
67 מר
3
3,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
100 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
136 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
300 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
88 מר
3
2,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
2,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
65 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
136 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
105 מר
4
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
72 מר
3
3,075,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
5
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שור
160 מר
5
8,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
2.5
2,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
1,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
80 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
138 מר
4.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
118 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
94 מר
5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
3
2,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
116 מר
4
4,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
100 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הציונות
94 מר
4
4,560,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
2.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
110 מר
3
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
144 מר
3
10,999,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
53 מר
2
2,220,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
60 מר
2.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
85 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
72 מר
3
3,370,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
118 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
88 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
67 מר
3
3,000,050 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
128 מר
4
9,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
2
1,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
126 מר
4.5
9,975,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
84 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
78 מר
3
2,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
5
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
3.5
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
88 מר
3.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
175 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
90 מר
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
107 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
4.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
4
7,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
85 מר
3
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
135 מר
4
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
136 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
90 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
לסין
90 מר
3.5
4,270,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת - 2 חניות בטאבו 2
135 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
51 מר
1
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
52 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
137 מר
5
6,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
110 מר
4
4,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
43 מר
3
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
80 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
75 מר
3
2,920,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
85 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
120 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
45 מר
2
2,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
102 מר
3
6,700,000 ₪