תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
104 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
2
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
60 מר
2
2,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
63 מר
2.5
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
94 מר
4
4,560,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
3.5
5,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
160 מר
4
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
64 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
160 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר 3
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
47 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
400 מר
5
18,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
320 מר
5
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
108 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
89 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
67 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
3
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
3,230,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
3.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
175 מר
5.5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
88 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,125,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
110 מר
3
6,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
330 מר
7
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
125 מר
3
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
100 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
60 מר
2
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
95 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
80 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
65 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
184 מר
4
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
124 מר
4
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
75 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,475,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
145 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
100 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 00
190 מר
4
7,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
114 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
80 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
275 מר
6.5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
82 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור 13
80 מר
3
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
110 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
118 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
85 מר
4
3,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
375 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חברה חדשה 3
100 מר
3.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
65 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
146 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי
ארלוזורוב 56
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
292 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
89 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
10,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
270 מר
5.5
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
135 מר
4.5
6,300,000 ₪