תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
88 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
300 מר
7
19,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
95 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
85 מר
3
4,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
95 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 16
92 מר
3
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות 2
120 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
136 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
105 מר
4
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
67 מר
3
3,470,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
136 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
300 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 107
97 מר
3.5
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 15
4
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 2
95 מר
4
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 3 כניסה:ב
72 מר
3.5
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
130 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
80 מר
3
3,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 00
200 מר
4
7,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
138 מר
4.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
118 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
3
2,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
100 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
2.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הציונות
94 מר
4
4,560,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
144 מר
3
10,999,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
53 מר
2
2,220,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוזר 3
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
60 מר
2.5
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
118 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 103
92 מר
3.5
4,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
128 מר
4
9,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
3.5
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
84 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
78 מר
3
2,980,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
75 מר
3
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
5
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה
90 מר
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
107 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
51 מר
1
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
80 מר
3
2,820,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הא באייר
136 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
115 מר
4.5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
43 מר
3
2,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
75 מר
3
2,920,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
85 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
51 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
121 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
120 מר
4
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
110 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
45 מר
2
2,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 411
75 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
116 מר
4
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
130 מר
5
5,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
102 מר
4
4,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
120 מר
5
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
58 מר
2.5
2,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
2,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 1000
80 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
120 מר
5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
50 מר
2
2,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
104 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
81 מר
3
3,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
203 מר
5
8,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
115 מר
4.5
4,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
82 מר
3
3,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
78 מר
3
2,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
80 מר
3
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 22
65 מר
2.5
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי
85 מר
3
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
4
8,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 55
100 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
106 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
72 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
83 מר
3.5
3,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 103
90 מר
3.5
4,300,000 ₪